Hệ thống

Liên hệ

Bảo hiểm trợ cấp viện phí VIPMON

Bảo hiểm trợ cấp nằm viện VIPMON là Sản phẩm trợ cấp viện phí độc quyền siêu hot từ Moncover và bảo hiểm Quân đội MIC, với nhiều quyền lợi bảo vệ ưu việt.

Bảo hiểm trợ cấp nằm viện VIPMON là Sản phẩm trợ cấp viện phí độc quyền siêu hot từ Moncover và Bảo hiểm MIC , với nhiều quyền lợi bảo vệ ưu việt. Là sản phẩm hệ thống đang phân phối trên toàn hệ thống của Moncover.

>> Danh sách cơ sở y tế không thuộc phạm vi thanh toán đơn VIPMON

bảo hiểm trợ cấp nằm viện vipmon

Thông tin bảo hiểm trợ cấp nằm viện vipmon

Bảo hiểm trợ cấp nằm viện VIPMON

1. Người được bảo hiểm:

Là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú hợp pháp tại Việt Nam tại ngày bắt đầu hiệu lực bảo hiểm từ 01 đến 65 tuổi (tính theo năm dương lịch) tại thời điểm bắt đầu của thời hạn bảo hiểm.

Trẻ em dưới 06 tuổi phải tham gia cùng với bố hoặc mẹ.

MIC không nhận bảo hiểm đối với:

- Những người bị bệnh tâm thần, thần kinh, bệnh phong, bệnh/hội chứng down, tự kỷ;

- Người bị thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên;

- Người bị ung thư, người đang trong quá trình điều trị bệnh tật, thương tật. Trường hợp Công ty bảo hiểm phát hiện trường hợp không đủ điều kiện tham gia bảo hiểm, Công ty bảo hiểm có quyền từ chối mọi trách nhiệm bảo hiểm, không chi trả bồi thường và chấm dứt hiệu lực bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm/giấy chứng nhận bảo hiểm của người đó.

 

2. Thời gian chờ:

- Trường hợp tai nạn: 2 ngày ;

- Trường hợp ốm đau, bệnh tật thông thường: 30 (ba mươi) ngày;

- Bệnh hệ hô hấp : 90 (chín mươi) ngày;

- Sinh con: 270 (hai trăm bảy mươi) ngày;

- Trường hợp bệnh đặc biệt, bệnh/thương tật có sẵn: 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày;

- Trường hợp điều trị tái tạo dây chằng, rách sụn chêm: 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày

 

3. Phạm vi bảo hiểm:

MIC sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm theo hạn mức từng chương trình do những nguyên nhân thuộc phạm vi bảo hiểm như:

- Tử vong do tai nạn điện

- Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do điện

- Chi phí y tế và cấp cứu do điện

- Trợ cấp mai táng phí do ốm đau, bệnh tật, thai sản và tai nạn

- Trợ cấp viện phí trong trường hợp tai nạn, ốm đau, bệnh tật, thai sản.

Theo tài liệu này, các quy tắc đính kèm và không thuộc danh mục bị loại trừ bảo hiểm.

 

4. Quyền lợi bảo hiểm và phí bảo hiểm:

Bảo hiểm trợ cấp viện phí VIPMON

Bảo hiểm trợ cấp viện phí VIPMON

 

5. Quy định chi trả bảo hiểm:

5.1. Trợ cấp mai táng

Trường hợp Người được bảo hiểm bị tử vong do ốm bệnh, tai nạn, thai sản thuộc phạm vi bảo hiểm, MIC sẽ chi trả cho Người được bảo hiểm khoản trợ cấp để hỗ trợ cho con cái, bố mẹ, người thân của Người được bảo hiểm được quy định tại Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm, trừ các trường hợp được quy định tại “Các điểm loại trừ chung áp dụng cho cả sinh mạng và nằm viện” của Quy tắc bảo hiểm này.

5.2. Bảo hiểm trợ cấp toàn diện (áp quy tắc bảo hiểm trợ cấp toàn điện được Bộ Tài Chính phê chuẩn theo công văn 4880/BTC – QLBH) và các điều kiện sau:

- Trợ cấp trong trường hợp nằm viện do tai nạn, ốm đau, bệnh tật, thai sản: Chi trả từ ngày thứ hai trở đi;

- Trợ cấp nằm viện đối với bệnh hô hấp (ví dụ như viêm phế quản, viêm phổi các đợt cấp tính…) giới hạn 50% hạn mức trách nhiệm.

- Số ngày nằm viện tối đa/ đợt điều trị (không phẫu thuật): Tối đa 10 ngày/ đợt điều trị .

- Giới hạn tối đa 30 ngày/ thời hạn bảo hiểm

- Ngoài ra, công ty sẽ căn cứ vào số ngày nằm viện tối đa được xem là cần thiết về mặt y khoa.

- Trường hợp Người được bảo hiểm điều trị nhiều bệnh trong cùng một lần nằm viện, trong số các bệnh điều trị có bệnh thuộc phạm vi bảo hiểm và bệnh không thuộc phạm vi bảo hiểm, đồng thời, chứng từ y tế không thể hiện số ngày nằm viện đối với từng loại bệnh MIC sẽ chi trả trợ cấp số ngày nằm viện thuộc phạm vi bảo hiểm theo công thức sau:

Số ngày trợ cấp thuộc phạm vi bảo hiểm

  =

Số ngày nằm viện

  x

Số bệnh thuộc phạm vi bảo hiểm

Tổng số bệnh điều trị

- Nguyên tắc làm tròn: làm tròn lên nếu chữ số sau số đơn vị rút gọn lớn hơn hoặc bằng 5, làm tròn xuống nếu chữ số sau số đơn vị rút gọn nhỏ hơn 5.

 

5.3. Bảo hiểm tai nạn hộ sử dụng điện (Áp dụng quy tắc tai nạn sử dụng điện ban hành theo quyết định số 87/2016/QĐ-MIC ngày 01/01/2016)

- Bảo hiểm các rủi ro về điện sinh hoạt (không phải là điện để sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ điện) xảy ra trong lãnh thổ Việt Nam.

- Bảo hiểm tai nạn điện cho Người được bảo hiểm và các thành viên cùng hộ khẩu với Người được bảo hiểm tại Mục A của Giấy chứng nhận bảo hiểm này.

- Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm điện, trường hợp Người được bảo hiểm có nhiều hơn 01 Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm Tai nạn hộ sử dụng điện còn hiệu lực tại MIC, MIC chi trả theo chương trình bảo hiểm có mức trách nhiệm cao nhất.

- MIC không nhận bảo hiểm cho các thành viên của các cơ sở sử dụng điện để sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ điện hoặc các thành viên có hộ khẩu thường trú tại hộ đăng ký sử dụng điện nhưng bị bệnh thần kinh, tâm thần hoặc bị tàn phế nặng (trên 80%).

 

6. Điểm loại trừ:

 6.1 Loại trừ cơ sở y tế

Các cơ sở y tế sau đây sẽ không thuộc phạm vi bảo hiểm từ 28/03/2023.

+ Bệnh viện đa khoa Nghi Sơn, Thanh Hoá

+ Bệnh viện đa khoa Thiệu Hoá, Thanh Hoá

+ Bệnh viện đa khoa Hưng Hà, Thái Bình

6.2.₫iểm loại trừ chung áp dụng cho cả sinh mạng và nằm viện:

MIC không chịu trách nhiệm chi trả tiền bảo hiểm trong những trường hợp hoặc do hậu quả của các rủi ro, các bệnh, các hạng mục dưới đây:

- Hành động tự tử hoặc tự gây thương tích cho bản thân của Người được bảo hiểm dù đang ở trong bất cứ trạng thái tinh thần nào bình thường hay mất trí, hành vi cố ý của Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm và/hoặc Người thụ hưởng trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều 39 Luật Kinh doanh bảo hiểm hoặc các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có);

- Người được bảo hiểm thực hiện hoặc tham gia thực hiện hành động trộm cắp, đánh nhau (trừ trường hợp chứng minh được đó là hành động tự vệ), gây rối trật tự công cộng hoặc chống cự việc bắt giữ người hợp pháp và/hoặc thực hiện các hành vi phạm tội theo kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Người được bảo hiểm có một trong các hành vi sau đây khi tham gia giao thông:

+ Đua xe (hợp pháp hoặc trái phép), lạng lách, đánh võng, điều khiển xe cơ giới chạy quá tốc độ quy định, đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định, vượt ẩu;

+ Điều khiển phương tiện giao thông mà trong cơ thể có chất ma túy, các chất kích thích, chất gây nghiện;

+ Điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn;

+ Người điều khiển xe không có Giấy phép lái xe hoặc Giấy phép lái xe không hợp lệ theo quy định của pháp luật;

+ Vận chuyển trái phép hoặc không thực hiện đầy đủ các quy định về vận chuyển hàng nguy hiểm; vận chuyển hàng cấm;

+ Xe đi vào đường ngược chiều, đường cấm, khu vực cấm, vượt đèn đỏ;

+ Điều khiển xe công nông, xe cơ giới tự chế;

+ Điều khiển các phương tiện không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hợp lệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Người được bảo hiểm sử dụng hoặc bị ảnh hưởng của rượu, bia, ma tuý hoặc các chất có cồn, các chất kích thích, các chất gây nghiện;

- Người được bảo hiểm tham gia vào các hoạt động hàng không trừ trường hợp tham gia với tư cách là hành khách trên chuyến bay thường lệ,

- Người được bảo hiểm tham gia các cuộc diễn tập huấn luyện quân sự, tham gia chiến đấu của lực lượng vũ trang;

- Động đất, núi lửa, sóng thần, nhiễm phóng xạ, nguyên liệu hạt nhân, ô nhiễm hóa học hoặc các hóa   chất chứa độc tố

- Tai nạn là hậu quả phát sinh từ việc ăn, uống, hít phải hơi độc, khí độc, chất độc;

- Chiến tranh, nội chiến, khủng bố và các sự kiện mang tính chất chiến tranh khác;

- Đình công, nổi loạn và bạo động dân sự;

- Người được bảo hiểm tham gia các môn thể thao chuyên nghiệp hoặc các môn thể thao nguy hiểm bao gồm đua các loại như đua xe ô tô, đua thuyền và đua ngựa, nhảy mạo hiểm, leo vách đá, leo núi tự do, leo núi có hoặc không có dây leo, đi bộ leo núi với độ cao trên 2.500 mét, võ thuật, đua trượt trên mặt nước và trượt tuyết, bao gồm sử dụng các loại mô tô, trượt băng, đấm bốc, nhảy dù (trừ mục đích thoát hiểm), lên xuống hoặc di chuyển bằng khinh khí cầu, dù lượn, nhảy bungee, vượt thác, khám phá hang động, lặn với bình oxy và thiết bị thở dưới nước;-

- Người được bảo hiểm thực hiện các hình thức thẩm mỹ, chỉnh hình, làm giả các bộ phận cơ thể, điều trị kiểm soát trọng lượng cơ thể (tăng hoặc giảm cân), suy dinh dưỡng, còi xương, béo phì;

- Kiểm tra sức khoẻ hoặc giám định y khoa, tư vấn y tế mà không liên quan đến việc điều trị ốm đau, bệnh tật, thương tật; khám thai định kỳ, biến chứng thai sản;, khám và xét nghiệm không có kết luận chẩn đoán bệnh hoặc kết luận không có bệnh cần điều trị của bác sĩ;-

- Những thương tật hoặc chỉ định điều trị có từ trước ngày bắt đầu bảo hiểm, bệnh/dị tật bẩm sinh, bệnh di truyền;

- Các bệnh lây qua đường tình dục, hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS), tình trạng và bệnh liên quan đến vi rút HIV, bệnh lao, bệnh sốt rét, bệnh phong;

- Bệnh rối loạn tâm thần và hành vi, động kinh, các bệnh suy nhược thần kinh, suy nhược cơ thể, bệnh phong, bệnh/hội chứng down, tự kỷ, rối loạn giấc ngủ;

- Kiểm tra thị lực, thính lực, đục thủy tinh thể, lão hóa, thoái hóa, suy giảm thị lực, thính lực, hoặc các suy biến tự nhiên về mắt, thính giác bao gồm nhưng không giới hạn ở các tật khúc xạ như cận thị, viễn thị, loạn thị;

- Các bệnh thoái hóa khớp, gai đôi cột sống, thoát vị đĩa đệm;

- Điều trị điều trị mụn, nốt ruồi, mụn thịt, nốt chai tay chân, hạt cơm;

- Những sự kiện bảo hiểm phát sinh trong thời gian chờ;

- Thực hiện các biện pháp kế hoạch hoá sinh đẻ, điều trị vô sinh, thực hiện các phương pháp hỗ trợ thụ thai, điều trị bất lực, liệt dương; điều trị khả năng sinh sản hoặc hiếm muộn, điều trị các vấn đề về giới tính, chuyển đổi giới tính và bất kỳ biến chứng nào từ những điều trị trên, rối loạn kinh nguyệt;

- Tất cả các hình thức khám, điều trị, phẫu thuật ngoại trú, khám, điều trị, phẫu thuật trong ngày;

- Khám và điều trị không theo quy trình của cơ sở y tế hoặc không theo quy trình, phác đồ của Bộ y tế, việc điều trị thử nghiệm, điều trị không được khoa học công nhận, các dịch vụ điều trị miễn phí tại bất kỳ cơ sở y tế nào;

- Điều trị đông y, y học cổ truyền, y học dân tộc, phục hồi chức năng, vật lý trị liệu bằng mọi hình thức;

- Mọi hình thức khám và điều trị về răng (trừ việc nhập viện điều trị răng cấp cứu do tai nạn xảy ra trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm tai nạn);

- Bất kể quyền lợi bảo hiểm nào được mô tả trong Quy tắc bảo hiểm mà Người được bảo hiểm không lựa chọn tham gia và không được bảo hiểm theo Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm.

- Bệnh mãn tính/mạn tí

 

7. Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm:

7.1. Thời hạn nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường

Trong vòng 60 ngày kể từ thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp phải thông báo cho MIC bằng văn bản (trừ trường hợp bất khả kháng):

Sau khi thông báo sự kiện bảo hiểm thành công, trong vòng 01 năm kể từ thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm, người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp phải gửi hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm tới bộ phận xử lý bồi thường của nhà bảo hiểm, nếu quá thời gian nêu trên người được bảo hiểm hoặc người thừa kế mất quyền yêu cầu trả tiền bảo hiểm.

 

7.2. Hồ sơ yêu cầu bồi thường

-      Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm

-     Bản sao hợp đồng bảo hiểm/ Giấy chứng nhận bảo hiểm (bản chụp)

-     Biên bản tai nạn có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

-      Chứng từ y tế điều trị tại cơ sở y tế do tai nạn, ốm đau, bệnh tật, thai sản (bản chính hoặc bản sao);

  • Giấy ra viện ;
  • Bảng kê chi tiết viện phí;
  • Hóa đơn viện phí (nếu có);
  • Giấy tờ khác… (nếu có) ;

-     Bản sao bằng lái xe máy/ôtô (trường hợp khiếu nại liên quan tới tai nạn xe máy/ôtô);

-     Giấy chứng tử (trong trường hợp người bảo hiểm tử vong);

-      Đối với trường hợp tai nạn, nếu cần xác minh nhà bảo hiểm hoặc đơn vị bồi thường có quyền yêu khách hàng cung cấp thêm ảnh chụp chấn thương thực tế.

-      Trường hợp người thụ hưởng là người thừa kế hợp pháp phải có thêm Giấy xác nhận quyền thừa kề hợp pháp. Trường hợp người được bảo hiểm ủy quyền cho người khác nhận số tiền bảo hiểm phải có giấy ủy quyền hợp pháp

-     Các giấy tờ khác và tài liệu liên quan khác theo quy định MIC

 

7.3. Điểm nhận hồ sơ bồi thường

Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho đơn vị trực tiếp giải quyết bồi thường theo địa chỉ sau:

  • Công ty cổ phần FTCclaims
  • Tầng 4, Tòa nhà số 87 Vương Thừa Vũ, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

       Biểu mẫu bồi thường:

-     Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm (biểu mẫu)

-     Biên bản tai nạn (biển mẫu)

Để biết thêm chi tiết, /Bên mua bảo hiểm người đợc bảo hiểm vui lòng liên hệ  với FTC/MIC theo số điện thoại HOTLINE 0961005343 hỗ trợ 24/7 để được hưởng dẫn về  thủ tục hồ sơ cần cung cấp khi thanh toán bảo hiểm tại MIC

TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC ĐẠI LÝ BẢO HIỂM NẰM VIỆN VIPMON

Hiện nay sản phẩm bảo hiểm này là sản phẩm Hệ thống của Moncover đang được phân phối qua hệ thống Moncover. Nếu bạn đang là đối tác Moncover bạn có thể liên hệ với nhân viên để triển khai ngay trên app.

Nếu bạn chưa là thành viên, vui lòng tải app Moncover đăng ký mới tại đây

#moncover #baohiemnamvien #baohiemvienphi #vipmon