Đối tác

Liên hệ

Bộ công cụ kinh doanh dành cho đối tác Moncover

Bộ công cụ kinh doanh dành cho đối tác là tập hợp những thông tin và tài liệu cần thiết dành cho quý đối tác, đại lý tham gia vào hệ thống kinh doanh của Moncover

Bộ công cụ kinh doanh dành cho đối tác sẽ giúp quý đối tác có những thông tin cần thiết khi gia nhập hệ thống và triển khai kinh doanh thành công cùng Bảo hiểm Moncover.

1.THÔNG TIN MONCOVER

Giới thiệu về công ty

 logo moncover

+ Logo công ty | Profile Tiếng Việt - MCV  | Đăng ký kinh doanh

Cẩm nang khởi nghiệp Moncover rút gọn

Lý do lựa chọn hợp tác với Moncover

Câu hỏi thường gặp dành cho đối tác

 

2. SẢN PHẨM BẢO HIỂM

2.1. Bảo hiểm viện phí Bảo An Thịnh Vượng

Giới thiệu về sản phẩm 

Hướng dẫn về bồi thường

- Tài liệu truyền thông: Inforgraphic  | Video đào tạo   |  Tờ rơi   

 

2.2 Bảo hiểm An tâm Gia đình 3.0

Giới thiệu về sản phẩm 

Hướng dẫn về bồi thường

- Tài liệu truyền thông: Inforgraphic  | Video đào tạo   |  Tờ rơi  

 

2.3. Bảo hiểm xe máy bắt buộc

Giới thiệu về sản phẩm 

- Hướng dẫn cấp đơn trên app Moncover

- Tài liệu truyền thông:  Inforgraphic  | Video đào tạo   |  Tờ rơi  

 

2.4. Bảo hiểm nhân thọ FWD 3.0

Giới thiệu về sản phẩm 

 - Tham khảo bộ công cụ kinh doanh sản phẩm FWD

 

2.5. Bảo hiểm nhân thọ Fubon

Giới thiệu về sản phẩm

Hướng dẫn chạy bảng minh họa Fubon

- Tài liệu truyền thông:  Inforgraphic  | Video đào tạo   |  Tờ rơi  

 

2.6. Bảo hiểm AAA - Khởi đầu bảo vệ, Chăm sóc phụ nữ

Tai nạn Khởi đầu bảo vệ | Chăm sóc phụ nữ

Hướng dẫn về bồi thường

- Tài liệu truyền thông:  Inforgraphic  | Video đào tạo   |  Tờ rơi  

 

3. HƯỚNG DẪN CÔNG NGHỆ

ỨNG DỤNG BẢO HIỂM Moncover 

+ Tải apps tại http://apps.Moncover.vn

Hướng dẫn sử dụng apps Moncover trên ios và Android

Giới thiệu ví tích điểm   |  Nạp tiền vào ví  | Rút ví

Ebook hướng đẫn sử dụng ứng dụng Moncover

 

PHẦN MỀM MOCOVER TRÊN WEB

https://partners.Moncover.vn 

Hướng dẫn sử dụng hệ thống Partner trên web 

 

4. THÔNG TIN HỖ TRỢ

Hướng dẫn thanh toán trên Moncover

+ Bộ phận CS hỗ trợ đại lý và khách hàng >> Chat với chúng tôi

 

Đăng ký trở thành đối tác Moncover ngay tại đây