Đối tác

Liên hệ

Bộ công cụ kinh doanh dành cho đối tác Moncover

Bộ công cụ kinh doanh dành cho đối tác là tập hợp những thông tin và tài liệu cần thiết dành cho quý đối tác, đại lý tham gia vào hệ thống kinh doanh của Moncover

Bộ công cụ kinh doanh dành cho đối tác sẽ giúp quý đối tác có những thông tin cần thiết khi gia nhập hệ thống và triển khai kinh doanh thành công cùng chúng tôi.

1-THÔNG TIN CÔNG TY

+ Giới thiệu về công ty

+ Logo công ty | Profile Tiếng Việt  | Đăng ký kinh doanh

- Thông tin về website công ty

 

2. SẢN PHẨM BẢO HIỂM

2.1. 

2.3 Bảo hiểm An tâm Gia đình

Giới thiệu về sản phẩm 

- Hướng dẫn về bồi thường

- Tài liệu truyền thông: Inforgraphic  | Video   |  Tờ rơi   |   Slide

 

2.4 Bảo hiểm sức khỏe OPTIMA

Giới thiệu về sản phẩm 

Hướng dẫn về bồi thường

- Câu hỏi thường gặp về sản phẩm

- Tài liệu truyền thông: Inforgraphic   | Video   |   Tờ rơi   |   Slide

 

3. VÍ TÍCH ĐIỂM MPOINT

Giới thiệu ví tích điểm 

Hướng dẫn các cách nạp tiền vào ví

+ Sử dụng ví ErosCoin: http://trogiup. Moncover.com/ly-do-nen-su-dung-vi-eroscoin.html 

 

4.HƯỚNG DẪN CÔNG NGHỆ

ỨNG DỤNG Moncover ( http://apps.Moncover.vn   ) 

Link tải apps   | Hướng dẫn sử dụng apps Moncover trên ios và Android

+Đăng nhập, dăng ký và cập nhật thông tin: 
+ Tạo đại lý, quản lý hệ thống: 
+Tạo hợp đồng

 

TRÊN PORTAL https://partners.Moncover.vn 

- Hướng dẫn tạo khách hàng và quản lý khách hàng trên web

- Hướng dẫn tạo hợp đồng trên web

- Hướn dẫn tạo tuyến dưới và quản lý hệ thống trên web

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống Partner (pdf) | Video

 

5. THÔNG TIN HỖ TRỢ

Hướng dẫn thanh toán trên Moncover

- Bộ phận CS hỗ trợ đại lý và khách hàng >> Chat với chúng tôi

+ Gửi Ticket hỗ trợ >> Gửi Ticket

 

 

Đăng ký trở thành đối tác Moncover ngay tại đây