Đối tác

Liên hệ

Bộ công cụ kinh doanh sản phẩm FWD

Bộ công cụ kinh doanh sản phẩm FWD dành cho các đối tác của Moncover khi cung cấp các sản phẩm của bảo hiểm nhân thọ FWD

Bộ công cụ kinh doanh sản phẩm FWD của Bảo hiểm FWD dành cho đối tác tư vấn Moncover

 

1. Tập đoàn FWD

Lịch sử hình thành và phát triể n 

Tham khảo thông tin website FWD

 

2. Ý nghĩa và Vai trò BH nhân thọ

 Ước muốn của ba mẹ

 Thông điệp sớm bảo vệ

Sống đầy cùng con yêu

 

3. Ý tưởng tư vấn BHNT

Thiết lập mục tiêu, làm chủ  cuộc đ ời

Bảo hiểm nhân thọ  KHÔNG CHỈ CHO BẠN, mà còn cho những người bạn yêu thương nhất

Khách hàng mong muố n đi ề u gì khi tham gia BHNT

Chuyện mình mình tính

Cuộc sống chỉ  dài bằng 1 hơi th ở - MC Phan Anh

- Sống sao  để  gọi là  đang số ng –  Hoa hậu H’Hen Niê

Tôi là bệnh nhân ung thư –  Nữ hoàng StarUp Thủy Muố i

Hãy cứ YOLO nế u bạn thích –  MC Quang Bảo

Khi cảm nhận là sự  giao tiếp kỳ diệ u

 

4. Sản phẩm FWD

- Sản phẩm chính: Đón Đầu Thay Đổi 3.0

+  Video giới thiệu sản phẩm

+   Video đào  tạo sản phẩm

+  Brochure

+  Điều khoản

+  Minh họa quyền lợ i

+  Video hướng dẫn - Rút tiền trực tuyến mọi lúc mọi nơi

 

- Sản phẩm bổ trợ:

+ FWD CARE Bảo hiểm sức khỏe

+ FWD CARE Bảo hiểm trợ cấp nằm viện

 

+ FWD CARE Bảo hiểm Bệnh Hiểm Nghèo

+ FWD CARE Bảo hiểm tai nạn

 

+ FWD CARE Bảo hiểm Tử vong và Thương tật

 

 

5. Quy trình tư vấn thẩm định

+  Cẩm nang dành cho t ư v ấn mới

+  Sổ  tay thẩm  đ ịnh (pdf)

+  Thông tin hồ  sơ  yêu  cầu bảo hiểm (Video)

+  Thẩm  định hồ  sơ yêu cầu bảo hiểm (Video)

 

6. Công cụ tính phí NHANH:

chỉ cần thông tin đơn giản (Giới tính, độ tuổi, nhóm nghề + quyền lợi bảo vệ)

+  Phiên bản Excel (Máy tính)

+  Phiên bản Numbers (Ipad) ( Video  hướng dẫn)

 

7. Độc đáo FWD

+  Tố i giản đ iều khoả n loại trừ

+  Với FWD, bảo hiểm phải dễ  hiể u

+  Dịch vụ trực tuyến FWD

 

8. Công nghệ ứng dụng

+ Ezi app

+  FWD Ezi phiên bản web (hướng dẫn sử dụng)

+  Link vào Web Ezi

+  Link vào tải Ezi app