Sản phẩm

Liên hệ

Bảo hiểm xe máy, ô tô trên Moncover

Bảo hiểm xe máy, ô tô trên Moncover là bộ giải pháp dành cho đối tác, khách hàng nhằm bảo vệ cho xe máy, ô tô của họ qua bảo hiểm bắt buộc và tự nguyện

Bảo hiểm xe máy, ô tô trên Moncover là bộ giải pháp dành cho đối tác, khách hàng nhằm bảo vệ cho xe máy, ô tô của họ qua bảo hiểm bắt buộc và tự nguyện

 bảo hiểm xe máy

Bảo hiểm xe máy trên Moncover

 Bảo hiểm xe máy là gì ?

Là loại hình bảo hiểm mà Người chủ sở hữu/ sử dụng xe máy bắt buộc phải tham gia khi lưu hành giao thông. Khi hợp đồng bảo hiểm đã được giao kết, người được bảo hiểm đã thanh toán phí thì khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra làm thiệt hại về tài sản hay tổn thất, thương tật về người hay tài sản của bên thứ ba theo hạn mức trách nhiệm đã được giao kết trên hợp đồng. 

Tác dụng của bảo hiểm bắt buộc

Sản phẩm này bảo vệ cho bản thân và gia đình khi không may gặp sự cố đâm va với người thứ ba. Với các phạm vi được bảo hiểm thì công ty bảo hiểm sẽ có thể bù đắp một phần tài chính để đền bù thiệt hại

Ngoài ra, nó còn đáp ứng mục tiêu nhân đạo của toàn xã hội khi có sự cố giao thông có sự tham gia của các công ty bảo hiểm khắc phục tổn thất.  Hiện nay, 1% doanh thu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới từ các Công ty bảo hiểm hàng năm thanh toán góp vào Quỹ bảo hiểm xe cơ giới.

Các loại bảo hiểm xe máy

+ Bảo hiểm xe máy bắt buộc

+ Bảo hiểm vật chất xe máy

+ Bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe

 

bảo hiểm ô tô

Bảo hiểm ô tô trên Moncover

 

Tác dụng tham gia bảo hiểm ô tô

Tại Việt Nam thì Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba là loại hình bảo hiểm bắt buộc và các chủ xe phải tham gia. Các loại hình bảo hiểm còn lại là đơn bảo hiểm tự nguyện mà chủ xe có thể tùy chọn khi tham gia

Tuy nhiên nếu xe ô tô của bạn đi vay ngân hàng thì theo yêu cầu của ngân hàng bạn bắt buộc phải tham gia bảo hiểm vật chất ô tô cho chiếc xe này để bảo vệ cho tài sản thế chấp vay ngân hàng. Các công ty bảo hiểm cần phải làm bổ sung thêm thủ tục chuyển quyền thụ hưởng dành cho ngân hàng khi có tổn thất xảy ra.

 

Các loại hình bảo hiểm ô tô:

- Bảo hiểm vật chất thân vỏ xe

- bảo hiểm tai nạn chủ xe và người ngồi trên xe

- Bảo hiểm bắt buộc ô tô - Trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba

- Bảo hiểm trách nhiệm đối với hàng hóa trên xe

 

Sản phẩm bảo hiểm ô tô phổ biến

  • Bảo hiểm Bảo Việt
  • Bảo hiểm Pvi ( dầu khí)
  • Bảo hiểm pti ( bưu điện)
  • Bảo hiểm Pjico
  • Bảo hiểm BSH
  • Bảo hiểm MIC

Bảo hiểm xe máy, ô tô trên Moncover

Hiện nay sản phẩm bảo hiểm này đang được phân phối qua hệ thống Moncover. Nếu bạn đang là đối tác Moncover bạn có thể liên hệ với nhân viên để triển khai ngay trên app.

Nếu bạn chưa là thành viên, vui lòng tải app Moncover đăng ký mới hoặc tham gia tại đây

#baohiemxemay #baohiemoto #moncover