Bồi thường

Liên hệ
Lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm

Lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm

Chiều ngày 10/07/2021, Moncover Việt Nam cùng với Công ty bảo hiểm Quân Đội MIC Long Biên đã tiến hành tổ chức Lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng tại thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Xem chi tiết