Bồi thường

Liên hệ

Hướng dẫn hồ sơ bồi thường

Khi tham gia bảo hiểm cùng Moncover bạn luôn được chúng tôi sẵn lòng tư vấn đầy đủ về quyền lợi bảo hiểm, cũng như Hỗ trợ bồi thường khi không may gặp sự cố bảo hiểm.

Công ty gửi tới Quý khách hàng/Đối tác Hướng dẫn hồ sơ bồi thường 

HƯỚNG DẪN BỒI THƯỜNG QUA APP FTCCLAIMS

Hướng dẫn dưới đây dành cho các sản phẩm: Bảo hiểm An tâm gia đình, bảo hiểm M-care, bảo hiểm Bảo an toàn gia. Hồ sơ yêu cầu bồi thường đã có trong Quy tắc và điều khoản các sản phẩm. Quy trình nộp hồ sơ bồi thường gồm:

Hướng dẫn hồ sơ bồi thường An tâm gia đình

Hướng dẫn hồ sơ bồi thường An tâm gia đình

Hướng dẫn hồ sơ bồi thường An tâm gia đình

Hướng dẫn hồ sơ bồi thường An tâm gia đình

Hướng dẫn hồ sơ bồi thường An tâm gia đình

Hướng dẫn hồ sơ bồi thường An tâm gia đình

Hướng dẫn hồ sơ bồi thường An tâm gia đình

Hướng dẫn hồ sơ bồi thường An tâm gia đình

Hướng dẫn hồ sơ bồi thường An tâm gia đình

Hướng dẫn hồ sơ bồi thường An tâm gia đình

Hướng dẫn hồ sơ bồi thường An tâm gia đình

Hướng dẫn hồ sơ bồi thường An tâm gia đình

Hướng dẫn hồ sơ bồi thường An tâm gia đình

Đối với các sản phẩm bảo hiểm khác, vui lòng liên hệ trực tiếp hotline: 1900 633 613 để được hỗ trợ.

#moncover #ftc#boithuong