Tin tức

Liên hệ

Điều khoản dịch vụ

Điều khoản dịch vụ dành cho khách hàng và đối tác của Moncover khi sử dụng các dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn: website, partners, ứng dụng và các dịch vụ ủy quyền của bên thứ ba

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG MONCOVER

MONCOVER VIETNAM chào mừng Quý khách đến với các hoạt động giao dịch trên website/ứng dụng của Công ty CP Moncover Việt Nam. Xin vui lòng xem kỹ những quy định dưới đây trước khi tiếp tục truy cập và sử dụng website/ứng dụng moncover. Bằng việc tiếp tục sử dụng và hoạt động trên website/ ứng dụng, Quý khách đã xác nhận hiểu rõ, đồng ý và chịu sự ràng buộc bởi toàn bộ các quy định của bản Điều khoản dịch vụ của MCV và các đối tác Công ty bảo hiểm (CTBH) mà MCV ký kết hợp tác và các điều khoản về sử dụng website/ứng dụng, bao gồm nhưng không giới hạn: Chính sách bảo mật của MCV; Điều khoản sử dụng; Nguyên tắc kinh doanh; Nguyên tắc hoạt động; Nguyên tắc thăng cấp; Hợp đồng hợp tác kinh doanh dành cho đối tác.

Vui lòng lưu ý rằng bản Điều khoản dịch vụ này có thể được sửa đổi, bổ sung tại bất kỳ thời điểm nào tùy thuộc vào quyết định của MCV. MCV khuyến nghị Quý khách truy cập thường xuyên để cập nhật thông tin mới và đầy đủ nhất.

Điều 1. Định nghĩa

1. Công Ty Cổ Phần Moncover Việt Nam ( viết tắt là: MCV) hoặc bởi bên thứ ba khác thông qua Moncover, Phần mềm Moncover.

2. “Thông tin cá nhân” là các thông tin cá nhân (bao gồm nhưng không giới hạn thông tin giấy tờ tuỳ thân, thông tin tài khoản ngân hàng) của Người dùng được cung cấp cho Moncover và Moncover thu thập được qua quá trình Người dùng sử dụng Tính năng Moncover.

3. “Hợp đồng Hợp tác kinh doanh” là hợp đồng giữa Moncover và Người dùng để triển khai hoạt động hợp tác kinh doanh đối với Sản phẩm Moncover phù hợp với quy định pháp luật. 

4. " Đối tác" là các cá nhân đủ năng lực pháp lý và hành vi, tiến hành hợp tác kinh doanh cùng Moncover và được đào tạo sản phẩm, tư vấn các sản phẩm cho khách hàng và hưởng thu nhập từ các giao dịch kinh doanh thành công.

5. “Thời gian ngủ đông” là khoảng thời gian tối đa Công ty cho phép Tài khoản Người dùng không hoạt động. Thời gian ngủ đông được Công ty toàn quyền quyết định và công bố vào từng thời kỳ trên Trang chủ chính thức.

6. “Công ty bảo hiểm” là doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật để kinh doanh và cung cấp Sản phẩm bảo hiểm tới Người dùng.

7. Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm và các văn bản liên quan (“Hợp đồng bảo hiểm”): là sự thỏa thuận giữa Người dùng và Doanh nghiệp bảo hiểm, nhằm xác nhận việc tham gia, sử dụng Sản phẩm bảo hiểm của Người dùng và quyền, nghĩa vụ các bên.

8.“Người dùng” là bất kỳ cá nhân truy cập, sử dụng bất kỳ khía cạnh nào của Phần mềm Moncover và/hoặc các Tính năng Moncover.

9. “Giao dịch” hoặc “Các giao dịch” là các chức năng do Người dùng hoặc Moncover thực hiện trên Phần mềm Moncover nhằm sử dụng và cung cấp Tính năng Moncover.

 

Điều 2. Quy định chung

Đây là quy trình về sử dụng hoạt động trên website/ứng dụng của MCV, Quý khách đồng ý và chấp nhận rằng:

2.1 Việc truy cập và hoạt động Giao dịch trên website/ứng dụng sẽ giới hạn phạm vi tìm kiếm thông tin và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm do MCV cung cấp cho mục đích tham gia bảo hiểm của Quý khách và/hoặc tư vấn cho khách hàng. Website và ứng dụng do MCV đang cung cấp bao gồm:

- Website: www.moncover.vn cung cấp các thông tin về sản phẩm bảo hiểm, thông tin và tài liệu dành cho đối tác.

- Website: https://online.moncover.vn là cổng thông tin dành cho KHÁCH HÀNG cho việc tra cứu thông tin hợp đồng, tái tục hợp đồng, quản lý bồi thường và nhận các ưu đãi.

- Website: http://partners.moncover.vn là cổng thông tin dành cho ĐỐI TÁC, ĐẠI LÝ cho việc quản lý khách hàng, hợp đồng, hệ thống, thu nhập

- Ứng dụng Moncover (Android và iOS) dành cho đối tác. Thông tin tại: https://moncover.vn/app-moncover.html 

Trường hợp Quý khách sử dụng hoạt động Giao dịch này cho các mục đích khác, MCV có quyền chấm dứt quyền truy cập của Quý khách mà không cần thông báo trước.

2.2 Để truy cập vào hoạt động giao dịch trên website/ứng dụng, Quý khách phải tự trang bị các trang thiết bị phù hợp như máy vi tính, điện thoại thông minh hoặc thiết bị tương thích với phần mềm và các thiết bị hỗ trợ khác, hoặc điện thoại thông minh có khả năng sử dụng và đáp ứng điều kiện để truy cập.

2.3 Để thực hiện giao dịch tham gia trên website/ ứng dụng của MCV, Quý khách cam kết phải tuân thủ các quy định của MCV trong từng thời điểm bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Tạo, sử dụng, quản lý tài khoản giao dịch, cách thức đăng nhập, cung cấp các thông tin, bao gồm cả thông tin cá nhân phục vụ cho phương thức xác thực một lần ("OTP");

- Quy trình thực hiện giao dịch và tất cả các yêu cầu khác có liên quan đến việc cung cấp sản phẩm bảo hiểm, Hợp đồng Bảo hiểm (như được định nghĩa tại Điều 3 của bản Điều khoản và Điều kiện này);

- Các thỏa thuận hợp tác kinh doanh khác theo quy định của MCV.

Quý khách phải thông báo ngay lập tức cho MCV nếu có bất kỳ thay đổi nào trong quá trình thực hiện giao dịch như nêu tại Mục 1.3 này.

2.4 Quý khách đồng ý và chấp nhận rằng, bất kỳ yêu cầu nào của Quý khách (“Lệnh giao dịch”) được khởi tạo trực tuyến và các thông tin xác thực danh tính mà Quý khách đã tạo lập, đăng ký hay cung cấp cho MCV đều mặc nhiên được hiểu là do chính Quý khách thực hiện. Vì vậy, Quý khách có trách nhiệm đảm bảo tất cả các thông tin mà Quý khách cung cấp khi thực hiện giao dịch tại website/ ứng dụng là chính xác, trung thực và đầy đủ. Đồng thời, Quý khách có nghĩa vụ tự bảo mật các thông tin cá nhân của mình và khách hàng thông tin về việc tham gia bảo hiểm. Quý khách hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại xảy ra do các thông tin xác thực danh tính của Quý khách bị lộ, bị đánh cắp, bị lợi dụng, ngoại trừ trường hợp xác định do lỗi của MCV.

2.5 Quý khách đồng ý và công nhận rằng tất cả các yêu cầu của Quý khách thông qua hoạt động Giao dịch Bảo hiểm Trực tuyến và các website/ ứng dụng của MCV và CTBH sẽ có đầy đủ giá trị pháp lý như được lập bằng văn bản bởi Quý khách.

2.6 Quý khách cần thông báo ngay cho MCV qua đường dây nóng (Hotline) 1900 633 613 và/hoặc gửi email theo địa chỉ contact@moncover.vn  để được hướng dẫn xử lý nếu xảy ra một trong các trường hợp sau:

- Quý khách không thể truy cập vào hoạt động trên website/ứng dụng;

- Quý khách phát hiện bất kỳ một vấn đề bất thường nào hay nghi ngờ thông tin xác thực danh tính bị lộ hay các sự cố về mặt kỹ thuật, nghiệp vụ liên quan đến sự an toàn hoạt động của hoạt động Giao dịch Bảo hiểm Trực tuyến.

2.7 MCV có toàn quyền từ chối thực hiện các yêu cầu của Quý khách nếu MCV phát hiện yêu cầu đó có nội dung không hợp pháp, không hợp lệ hoặc không có đủ cơ sở để thực hiện. Trong trường hợp cần thiết, MCV được quyền yêu cầu Quý khách cung cấp thêm các thông tin, văn bản cần thiết để MCV có đủ cơ sở thực hiện yêu cầu và MCV không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong việc xử lý các yêu cầu này.

2.8. Chi phí sử dụng nền tảng và ứng dụng Moncover: 10.000VNĐ/tháng

Điều 3. Điều khoản dành cho đối tác, đại lý

3.1. Điều khoản hợp tác

Quý khách đăng ký tài khoản và đăng nhập trên website/ ứng dụng của MCV được hiểu phải đảm bảo tuân thủ theo tất cả các điều khoản trong các Nguyên tắc hoạt động kinh doanh mà MCV đang áp dụng dành cho đối tác và các chính sách kinh doanh đang được ban hành.

Điều khoản dịch vụ

Nguyên tắc hoạt động

Nguyên tắc thăng cấp

+ Hợp đồng hợp tác kinh doanh (Dành cho quản lý)

Mã tài khoản (MonID) được tạo trên hệ thống ở trạng thái kích hoạt được hiểu là thỏa thuận hợp tác kinh doanh điện tử giữa đối tác và MCV đã được xác lập. Quý đối tác được hưởng thu nhập khi tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ thành công. Thuế và các loại phí (nếu có) được áp dụng tuân theo các chính sách về thuế thu nhập cá nhân hiện hành của nhà nước. Khi ‘ Đối Tác” có nhu cầu cung cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, thì ngay khi phát sinh thu nhập bị khấu trừ thuế TNCN, “Đối Tác” cần phải cung cấp cho Công ty: Hợp đồng giới thiệu bảo hiểm (theo mẫu) bản cứng có đầy đủ chữ ký, kèm căn cước công dân sao y bản chính, các thông tin về mã số thuế cá nhân, điện thoại, email.

Lưu ý, đối với các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ sẽ được CTBH khấu trừ tại nguồn theo mã số đại lý bảo hiểm nhân thọ của đại lý sử dụng. Đối với hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ sẽ được MCV khấu trừ và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cá nhân theo mã đối tác cao nhất của hệ thống.

3.2. Chấm dứt hợp tác

Các trường hợp sau đây sẽ chấm dứt hợp tác với đối tác, tài khoản sẽ khóa và dừng hoạt động.

- Đối tác chủ động đề nghị chấm dứt hợp đồng hợp tác ( theo mẫu).

- Đối tác vi phạm, không tuân thủ các nguyên tắc của công ty hoặc bị kỷ luật .

Lưu ý: Đối với các đối tác/quản lý dừng hợp tác, ngủ đông, không thực hiện các yêu cầu theo quy định của công ty (như tham gia họp định kỳ, tham gia các hoạt động theo yêu cầu của công ty…). Công ty có quyền từ chối thanh toán các khoản thu nhập, khoản thưởng tính đến thời điểm dừng hợp tác, ngủ đông, vi phạm các quy định…

Điều 4. Yêu cầu đối với Bên mua Bảo hiểm/ Người được Bảo hiểm

Bên mua Bảo hiểm/Người được bảo hiểm khi tham gia bảo hiểm thông qua hoạt động Giao dịch Bảo hiểm Trực tuyến phải đáp ứng các điều kiện của sản phẩm bảo hiểm dự định tham gia và cung cấp thông tin chính xác để tham gia bảo hiểm khi có nhu cầu tham gia bảo hiểm.

Bên mua Bảo hiểm/Người được bảo hiểm hiểu rằng sau khi đã hoàn tất và xác nhận các nội dung của Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm  thì sẽ chịu trách nhiệm với những gì đã cung cấp. Bên mua Bảo hiểm/Người được bảo hiểm cũng hiểu rằng việc cố tình kê khai không đúng hoặc che giấu những thông tin quan trọng có thể ảnh hưởng đến việc đánh giá và chấp nhận bảo hiểm của CTBH, sẽ làm cho Hợp đồng bảo hiểm đã phát hành bị vô hiệu và/hoặc các Quyền lợi bảo hiểm sẽ bị chấm dứt.

Bên mua Bảo hiểm/Người được bảo hiểm đồng ý và ủy quyền cho các Bệnh viện, cơ sở y tế, bác sĩ, các cơ quan, tổ chức liên quan có thông tin y tế/thông tin sức khỏe/thông tin cá nhân của Bên mua Bảo hiểm/Người được bảo hiểm được tiết lộ, cung cấp cho MCV & CTBH nhằm phục vụ cho việc thẩm định Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm hoặc cho việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm sau này. Bên mua Bảo hiểm/Người được bảo hiểm cũng đồng ý rằng bản sao liên quan đến phần ủy quyền này sẽ có giá trị như bản gốc, thể hiện đầy đủ và toàn vẹn ý chí của Bên mua Bảo hiểm/Người được bảo hiểm.

Ngoài các trường hợp được quy định trong Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm bảo hiểm yêu cầu tham gia, Bên mua Bảo hiểm/Người được bảo hiểm đồng ý để CTBH sẽ liên lạc theo các thông tin đã cung cấp để phục vụ các chương trình chăm sóc khách hàng và giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của Công ty.

Bên mua Bảo hiểm/Người được bảo hiểm đồng ý đăng ký sử dụng Dịch vụ giao dịch trực tuyến cho Đối tác/khách hàng trên trang web/ứng dụng đối với Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm. Theo đó, mọi giao dịch được thực hiện trên website/ứng dụng dưới Tên đăng nhập và Mật khẩu của Bên mua Bảo hiểm/Người được bảo hiểm đều có giá trị ràng buộc Bên mua Bảo hiểm/Người được bảo hiểm và là cơ sở để  MCV&CTBH xử lý các giao dịch/yêu cầu.

Đối với các sản phẩm bảo hiểm có cung cấp giấy chứng nhận bảo hiểm trực tuyến, Bên mua Bảo hiểm/Người được bảo hiểm đồng ý rằng MCV và CTBH sẽ gửi Bộ Hợp đồng bảo hiểm dưới hình thức Hợp đồng điện tử đến địa chỉ email đã đăng ký của Bên mua Bảo hiểm/Người được bảo hiểm và lưu trữ trên hệ thống của MCV và CTBH.

Điều 5. Giao dịch bảo hiểm trực tuyến 

Bước 01: Lựa chọn gói sản phẩm và thông tin chủ hợp đồng bảo hiểm

Trường hợp quý khách dùng ứng dụng dành cho đối tác (app Moncover). Quý khách tìm hiểu sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của mình và xem các nội dung thông tin sản phẩm. Quý khách lựa chọn một trong các gói của sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của mình để thực hiện giao dịch.

Trường hợp Quý khách sử dụng ứng dụng cho khách hàng thì thông tin chủ hợp đồng bảo hiểm mặc định là thông tin tài khoản của khách hàng.

Bước 02: Đối tượng bảo hiểm

Quý khách điền thông tin về giới tính, ngày tháng năm sinh của Người được bảo hiểm để xác định mức phí bảo hiểm phải đóng định kỳ hàng năm khi tham gia Hợp đồng bảo hiểm.

Quý khách tiến hành đăng ký tham gia và điền đầy đủ, chính xác thông tin được yêu cầu trong Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm. MCV có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện Hợp đồng Bảo hiểm hoặc có thể từ chối chi trả quyền lợi bảo hiểm nếu Bên mua bảo hiểm không tuân thủ quy định về việc cung cấp thông tin khi kê khai Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm.

Bước 03: Tài liệu hợp đồng

Quý khách vui lòng upload tài liệu liên quan đến chủ hợp đồng và đối tượng được bảo hiểm theo hướng dẫn.

Quý khách đọc lại các thông tin về quyền lợi bảo hiểm, phí bảo hiểm, thông tin liên quan về Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm và các thông tin khác đã kê khai tại bước 02 nêu trên. 

Bước 4.  Xác thực thông tin và Thanh toán phí bảo hiểm

Quý khách được yêu cầu xác nhận một lần nữa các thông tin đã được cung cấp. Bao gồm:

- Quý khách cam kết rằng tất cả thông tin được khai báo là những thông tin trung thực, chính xác và đầy đủ nhất mà Quý khách đã được biết.

- Quý khách hiểu rằng CTBH có thể xem xét lại việc phát hành/duy trì hiệu lực Hợp đồng/ giải quyết quyền lợi bảo hiểm bảo hiểm này nếu các thông tin kê khai là không chính xác.

- Quý khách đồng ý tham gia bảo hiểm qua giao dịch điện tử với Moncover Việt Nam, đã đọc, hiểu và đồng ý với Điều khoản sử dụng, Điều khoản bảo mật của Moncover Việt Nam và Quy tắc, điều khoản bảo hiểm.

Quý khách thực hiện việc thanh toán phí bảo hiểm trực tuyến theo hướng dẫn. Quý khách vui lòng lựa chọn hình thức thanh toán phí bảo hiểm phù hợp và thanh toán đủ số phí bảo hiểm theo yêu cầu. Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm chỉ được chấp nhận và Hợp đồng bảo hiểm được phát hành khi MCV và/ hoặc CTBH đã nhận được phí bảo hiểm từ Quý khách.

Theo dõi và cập nhật thông tin về hợp đồng bảo hiểm Tất cả các thông tin liên quan đến Hợp đồng Bảo hiểm sẽ được lưu trữ tại MCV. Quý khách vui lòng truy cập theo hướng dẫn và truy cập để biết thêm thông tin chi tiết.

Điều 6.Dữ liệu

Website và Ứng dụng của Moncover sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba có thể thu thập thông tin được sử dụng để nhận dạng bạn. Liên kết đến chính sách bảo mật của các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba được ứng dụng sử dụng

+Dịch vụ của Google Play
+Phân tích Firebase
+Facebook

Dữ liệu nhật ký

Chúng tôi thông báo với bạn rằng bất cứ khi nào bạn sử dụng Dịch vụ của MCV, trong trường hợp xảy ra lỗi trong ứng dụng, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu và thông tin (thông qua các sản phẩm của bên thứ ba) trên điện thoại của bạn được gọi là Dữ liệu nhật ký. Dữ liệu nhật ký này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet (“IP”) trên thiết bị của bạn, tên thiết bị, phiên bản hệ điều hành, cấu hình của ứng dụng khi sử dụng Dịch vụ của tôi, ngày giờ bạn sử dụng Dịch vụ và các số liệu thống kê khác.

Điều khoản bảo vệ dữ liệu các nhân

Moncover áp dụng Điều khoản và Điều kiện chung về bảo vệ dữ liệu  nhân (“Điều khoản và Điều kiện chung”) theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP v/v bảo vệ dữ liệu  nhân (“BVDLCN”) được ban hành bởi Chính phủ. Chi tiết tại đây.

Điều 7: Sở hữu trí tuệ

Tất cả các nội dung, thông tin, hình ảnh, tài liệu được cung cấp trên hoạt động Giao dịch đều thuộc quyền sở hữu của MCV. Quý khách có thể xem, tải thông tin, tài liệu liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp trên website/ ứng dụng, và có thể in các tài liệu này nhưng phải đảm bảo bản quyền và các lưu ý có liên quan của MCV trong các tài liệu đó.

Mọi trường hợp sao chép, sử dụng các tài liệu nói trên không nhằm mục đích tham gia bảo hiểm của Quý khách đều phải có được sự chấp thuận trước bằng văn bản của MCV.

Điều 8.Miễn trừ trách nhiệm

Việc hỗ trợ Quý khách và cung cấp các sản phẩm bảo hiểm và dịch vụ có liên quan thông qua hoạt động Giao dịch Bảo hiểm Trực tuyến sẽ hoàn toàn tùy thuộc vào quy định và khả năng đáp ứng của MCV trong từng thời điểm. Không có quy định nào của Điều khoản và Điều kiện này có thể được giải thích hoặc ngầm hiểu là MCV có trách nhiệm đảm bảo hỗ trợ và/hoặc cung cấp sản phẩm bảo hiểm, dịch vụ có liên quan cho Quý khách tại mọi thời điểm, mọi khu vực địa lý.

Quý khách khi tư vấn cho khách hàng và thực hiện giao dịch thành công được hiểu là đã được CTBH và/ hoặc MCV đào tạo về sản phẩm. Quý khách hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực các thông tin tư vấn cho khách hàng.

Tất cả những tài liệu được thể hiện trên hoạt động website/ ứng dụng đều mang tính tham khảo. MCV có toàn quyền thay đổi, điều chỉnh, bổ sung hoặc hủy bỏ mà không cần thông báo trước, và các thay đổi sẽ có hiệu lực đối với Quý khách ngay khi hoạt động Giao dịch trên website/ ứng dụng.

Quý khách không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. MCV cũng nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống. Cá nhân hay tổ chức vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật theo quy định của pháp luật hiện hành.

MCV sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào về:

- Sự cố xảy ra không do lỗi của MCV;

- Sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được, không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép, và gây ra tình trạng MCV chậm trễ hoặc không thể hỗ trợ, cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho Quý khách như quy định tại Điều khoản sử dụng này; 

Điều 9. Liên hệ

Mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan đến sản phẩm bảo hiểm hay Hợp đồng Bảo hiểm, điều khoản hợp tác Quý khách xin vui lòng liên hệ với Moncover Việt Nam theo đường dây nóng (Hotline) 1900 633 613 và/hoặc gửi email theo địa chỉ contact@moncover.vn , hoặc các văn phòng của MCV trên toàn quốc.