Tin tức

Liên hệ

Điều khoản dịch vụ

Điều khoản dịch vụ dành cho khách hàng và đối tác của Moncover khi sử dụng các dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn: website, partners, ứng dụng và các dịch vụ ủy quyền của bên thứ ba

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG MCV

MCV Chào mừng Quý khách đến với các hoạt động giao dịch bảo hiểm trực tuyến của Công ty Moncover Việt Nam (MCV) (“Giao dịch Bảo hiểm Trực tuyến”). Xin vui lòng xem kỹ những quy định dưới đây trước khi tiếp tục truy cập và sử dụng trang này. Bằng việc tiếp tục sử dụng hoạt động Giao dịch Bảo hiểm Trực tuyến trên website, ứng dụng, Quý khách đã xác nhận hiểu rõ, đồng ý và chịu sự ràng buộc bởi toàn bộ các quy định của bản Điều khoản và Điều kiện Giao dịch Bảo hiểm Trực tuyến (“Điều khoản và Điều kiện”) của MCV và các đối tác Công ty bảo hiểm (CTBH) mà MCV ký kết hợp tác và các điều khoản về sử dụng trang web của MCV, bao gồm nhưng không giới hạn Chính sách bảo mật của MCV, Điều khoản sử dụng trang web, ứng dụng Moncover Chính sách miễn trừ trách nhiệm. Vui lòng lưu ý rằng bản Điều khoản và Điều kiện này có thể được sửa đổi, bổ sung tại bất kỳ thời điểm nào tùy thuộc vào quyết định của MCV. MCV khuyến nghị Quý khách truy cập thường xuyên để cập nhật thông tin mới và đầy đủ nhất.

Điều 1. Quy định chung

Đây là quy trình về sử dụng hoạt động Giao dịch Bảo hiểm Trực tuyến Quý khách đồng ý và chấp nhận rằng:

1.1 Việc truy cập vào hoạt động Giao dịch Bảo hiểm Trực tuyến sẽ giới hạn phạm vi tìm kiếm thông tin và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm do MCV cung cấp cho mục đích tham gia bảo hiểm của Quý khách và/hoặc cho khách hàng. Trường hợp Quý khách sử dụng hoạt động Giao dịch Bảo hiểm Trực tuyến này cho các mục đích khác, MCV có quyền chấm dứt quyền truy cập của Quý khách mà không cần thông báo trước.

1.2 Để truy cập vào hoạt động Giao dịch Bảo hiểm Trực tuyến, Quý khách phải tự trang bị các trang thiết bị phù hợp như máy vi tính hoặc thiết bị tương thích với phần mềm và các thiết bị hỗ trợ khác, hoặc điện thoại thông minh có khả năng sử dụng và đáp ứng điều kiện để truy cập.

1.3 Để thực hiện giao dịch tham gia bảo hiểm tại hoạt động Giao dịch Bảo hiểm Trực tuyến, Quý khách phải tuân thủ các quy định của MCV trong từng thời điểm về việc tạo, sử dụng, quản lý tài khoản giao dịch, cách thức đăng nhập, cung cấp các thông tin, bao gồm cả thông tin cá nhân phục vụ cho phương thức xác thực một lần ("OTP"), quy cách thực hiện giao dịch và tất cả các yêu cầu khác có liên quan đến việc cung cấp sản phẩm bảo hiểm, Hợp đồng Bảo hiểm (như được định nghĩa tại Điều 3.3 của bản Điều khoản và Điều kiện này) và các dịch vụ khác theo quy định của MCV, và phải thông báo ngay lập tức cho MCV nếu có bất kỳ thay đổi nào trong quá trình thực hiện giao dịch như nêu tại Mục 1.3 này.

1.4 Quý khách đồng ý và chấp nhận rằng, bất kỳ yêu cầu nào của Quý khách (“Lệnh giao dịch”) được khởi tạo trực tuyến và các thông tin xác thực danh tính mà Quý khách đã tạo lập, đăng ký hay cung cấp cho MCV đều mặc nhiên được hiểu là do chính Quý khách thực hiện. Vì vậy, Quý khách có trách nhiệm đảm bảo tất cả các thông tin mà Quý khách cung cấp khi thực hiện giao dịch tại hoạt động Giao dịch Bảo hiểm Trực tuyến là chính xác, trung thực và đầy đủ. Đồng thời, Quý khách có nghĩa vụ tự bảo mật các thông tin cá nhân của mình và thông tin về việc tham gia bảo hiểm. Quý khách hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại xảy ra do các thông tin xác thực danh tính của Quý khách bị lộ, bị đánh cắp, bị lợi dụng, ngoại trừ trường hợp xác định do lỗi của MCV.

1.5 Quý khách đồng ý và công nhận rằng tất cả các yêu cầu của Quý khách thông qua hoạt động Giao dịch Bảo hiểm Trực tuyến và các trang thông tin điện tử/ứng dụng khác của MCV và CTBH sẽ có đầy đủ giá trị pháp lý như được lập bằng văn bản bởi Quý khách.

1.6 Quý khách cần thông báo ngay cho MCV qua đường dây nóng (Hotline) 1900633613 và/hoặc gửi email theo địa chỉ contact@moncover.vn để được hướng dẫn xử lý nếu xảy ra một trong các trường hợp sau:

- Quý khách không thể truy cập vào hoạt động Giao dịch Bảo hiểm Trực tuyến;

- Quý khách phát hiện bất kỳ một vấn đề bất thường nào hay nghi ngờ thông tin xác thực danh tính bị lộ hay các sự cố về mặt kỹ thuật, nghiệp vụ liên quan đến sự an toàn hoạt động của hoạt động Giao dịch Bảo hiểm Trực tuyến.

1.7 MCV có toàn quyền từ chối thực hiện các yêu cầu của Quý khách nếu MCV phát hiện yêu cầu đó có nội dung không hợp pháp, không hợp lệ hoặc không có đủ cơ sở để thực hiện. Trong trường hợp cần thiết, MCV được quyền yêu cầu Quý khách cung cấp thêm các thông tin, văn bản cần thiết để MCV có đủ cơ sở thực hiện yêu cầu và MCV không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong việc xử lý các yêu cầu này.

Điều 2. Yêu cầu đối với Bên mua Bảo hiểm/ Người được Bảo hiểm

Bên mua Bảo hiểm/Người được bảo hiểm khi tham gia bảo hiểm thông qua hoạt động Giao dịch Bảo hiểm Trực tuyến phải đáp ứng các điều kiện của sản phẩm bảo hiểm dự định tham gia và tự mình hoàn thành các thủ tục để tham gia bảo hiểm khi có nhu cầu tham gia bảo hiểm.

Bên mua Bảo hiểm/Người được bảo hiểm hiểu rằng sau khi đã hoàn tất và xác nhận các nội dung của Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm  thì sẽ chịu trách nhiệm với những gì đã cam kết. Bên mua Bảo hiểm/Người được bảo hiểm cũng hiểu rằng việc cố tình kê khai không đúng hoặc che giấu những thông tin quan trọng có thể ảnh hưởng đến việc đánh giá và chấp nhận bảo hiểm của Công ty, sẽ làm cho Hợp đồng bảo hiểm đã phát hành bị vô hiệu và/hoặc các Quyền lợi bảo hiểm sẽ bị chấm dứt.

Bên mua Bảo hiểm/Người được bảo hiểm đồng ý và ủy quyền cho các Bệnh viện, cơ sở y tế, bác sĩ, các cơ quan, tổ chức liên quan có thông tin y tế/thông tin sức khỏe/thông tin cá nhân của Bên mua Bảo hiểm/Người được bảo hiểm được tiết lộ, cung cấp cho MCV&CTBH nhằm phục vụ cho việc thẩm định Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm hoặc cho việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm sau này. Bên mua Bảo hiểm/Người được bảo hiểm cũng đồng ý rằng bản sao liên quan đến phần ủy quyền này sẽ có giá trị như bản gốc, thể hiện đầy đủ và toàn vẹn ý chí của Bên mua Bảo hiểm/Người được bảo hiểm.

Ngoài các trường hợp được quy định trong Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm bảo hiểm yêu cầu tham gia, Bên mua Bảo hiểm/Người được bảo hiểm đồng ý để Công ty liên lạc theo các thông tin đã cung cấp trong Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm này để phục vụ các chương trình chăm sóc khách hàng và giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của Công ty.

Bên mua Bảo hiểm/Người được bảo hiểm đồng ý đăng ký sử dụng Dịch vụ giao dịch trực tuyến cho Đối tác/khách hàng trên trang web, ứng dụng đối với Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm. Theo đó, mọi giao dịch được thực hiện trên trang thông tin điện tử dưới Tên đăng nhập và Mật khẩu của Bên mua Bảo hiểm/Người được bảo hiểm đều có giá trị ràng buộc Bên mua Bảo hiểm/Người được bảo hiểm và là cơ sở để  MCV&CTBH xử lý các giao dịch/yêu cầu.

Đối với các sản phẩm bảo hiểm có cung cấp giấy chứng nhận bảo hiểm trực tuyến, Bên mua Bảo hiểm/Người được bảo hiểm đồng ý rằng MCV và CTBH sẽ gửi Bộ Hợp đồng bảo hiểm dưới hình thức Hợp đồng điện tử đến địa chỉ email đã đăng ký của Tôi và lưu trữ trên hệ thống của MCV và CTBH.

Điều 3. Giao dịch bảo hiểm nhân thọ trực tuyến 

Bước 01: Lựa chọn gói sản phẩm và thông tin chủ hợp đồng bảo hiểm

Trường hợp quý khách dùng apps dành cho đối tác. Quý khách truy cập hoạt động Giao dịch Bảo hiểm Trực tuyến. Quý khách tìm hiểu sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của mình và xem các nội dung minh họa sản phẩm. Quý khách lựa chọn một trong các mức mệnh giá của sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của mình.

Trường hợp Quý khách sử dụng app dành cho khách hàng thì thông tin chủ hợp đồng bảo hiểm mặc định là thông tin tài khoản của khách hàng.

Bước 02: Đối tượng bảo hiểm

Quý khách điền thông tin về giới tính, ngày tháng năm sinh của Người được bảo hiểm để xác định mức phí bảo hiểm phải đóng định kỳ hàng năm khi tham gia Hợp đồng bảo hiểm.

Quý khách tiến hành đăng ký tham gia và điền đầy đủ, chính xác thông tin được yêu cầu trong Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm. MCV có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện Hợp đồng Bảo hiểm hoặc có thể từ chối chi trả quyền lợi bảo hiểm nếu Bên mua bảo hiểm không tuân thủ quy định về việc cung cấp thông tin khi kê khai Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm.

Bước 03: Tài liệu hợp đồng

Quý khách vui lòng upload tài liệu liên quan đến chủ hợp đồng và đối tượng được bảo hiểm theo hướng dẫn

Quý khách đọc lại các thông tin về quyền lợi bảo hiểm, phí bảo hiểm, thông tin liên quan về Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm và các thông tin khác đã kê khai tại bước 04 nêu trên. Nếu tất cả thông tin đã chính xác, Quý khách sẽ xác nhận thông tin bằng việc nhập mã OTP được gửi đến số điện thoại mà Quý khách đã cung cấp và bấm nút xác nhận tiếp tục (việc xác nhận này có giá trị tương đương như việc Quý khách xác nhận bằng chữ ký sống trên Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm lập bằng văn bản).

Bước 4. Thanh toán bảo hiểm

Thanh toán phí bảo hiểm Quý khách thực hiện việc thanh toán phí bảo hiểm trực tuyến theo hướng dẫn. Quý khách vui lòng kê khai đầy đủ, chính xác thông tin và thanh toán đủ số phí bảo hiểm theo yêu cầu. Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm chỉ được chấp nhận và Hợp đồng bảo hiểm được phát hành khi MCV đã nhận được phí bảo hiểm từ Quý khách.

Theo dõi và cập nhật thông tin về hợp đồng bảo hiểm Tất cả các thông tin liên quan đến Hợp đồng Bảo hiểm sẽ được lưu trữ tại trang MCV Dịch vụ trực tuyến. Quý khách vui lòng thực hiện đăng ký tài khoản đăng nhập theo hướng dẫn và truy cập để biết thêm thông tin chi tiết.

Điều 4. Sở hữu trí tuệ

Tất cả các nội dung, thông tin, hình ảnh, tài liệu được cung cấp trên hoạt động Giao dịch Bảo hiểm Trực tuyến đều thuộc quyền sở hữu của MCV. Quý khách có thể xem, tải thông tin, tài liệu liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp trên hoạt động Giao dịch Bảo hiểm Trực tuyến, và có thể in các tài liệu này nhưng phải đảm bảo bản quyền và các lưu ý có liên quan của MCV trong các tài liệu đó. Mọi trường hợp sao chép, sử dụng các tài liệu nói trên không nhằm mục đích tham gia bảo hiểm của Quý khách đều phải có được sự chấp thuận trước bằng văn bản của MCV.

Điều 5. Miễn trừ trách nhiệm

5.1 Việc hỗ trợ Quý khách và cung cấp các sản phẩm bảo hiểm và dịch vụ có liên quan thông qua hoạt động Giao dịch Bảo hiểm Trực tuyến sẽ hoàn toàn tùy thuộc vào quy định và khả năng đáp ứng của MCV trong từng thời điểm. Không có quy định nào của Điều khoản và Điều kiện này có thể được giải thích hoặc ngầm hiểu là MCV có trách nhiệm đảm bảo hỗ trợ và/hoặc cung cấp sản phẩm bảo hiểm, dịch vụ có liên quan cho Quý khách tại mọi thời điểm, mọi khu vực địa lý.

5.2 Tất cả những tài liệu được thể hiện trên hoạt động Giao dịch Bảo hiểm Trực tuyến đều mang tính tham khảo. MCV có toàn quyền thay đổi, điều chỉnh, bổ sung hoặc hủy bỏ mà không cần thông báo trước, và các thay đổi sẽ có hiệu lực đối với Quý khách ngay khi được đăng trên hoạt động Giao dịch Bảo hiểm Trực tuyến.

5.3 Quý khách không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Trang bảo hiểm nhân thọ trực tuyến cũng nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống. Cá nhân hay tổ chức vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật theo quy định của pháp luật hiện hành.

5.4 MCV sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào về: - Sự cố xảy ra không do lỗi của MCV; - Sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được, không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép, và gây ra tình trạng MCV chậm trễ hoặc không thể hỗ trợ, cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho Quý khách như quy định tại Điều khoản và Điều kiện này; và/hoặc

Điều 6. Liên hệ

Mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan đến sản phẩm bảo hiểm hay Hợp đồng Bảo hiểm, Quý khách xin vui lòng liên hệ với Moncover Việt Nam theo đường dây nóng (Hotline) 1900633613 và/hoặc gửi email theo địa chỉ contact@moncover.vn, hoặc các văn phòng của MCV trên toàn quốc.