Tin tức

Liên hệ

Thông báo các cơ sở y tế không thuộc phạm vi thanh toán đối với bảo hiểm Bảo an thịnh vượng và VIPMON

Thông báo các cơ sở y tế không thuộc phạm vi thanh toán đối với bảo hiểm Bảo an thịnh vượng và VIPMON

Moncover xin thông báo các cơ sở y tế không thuộc phạm vi thanh toán đối với bảo hiểm Bảo an thịnh vượngVIPMON.

danh sách cơ sở y tế

Moncover xin cám ơn Quý đối tác cùng khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn sản phẩm dịch vụ Moncover phân phối trong suốt thời gian qua. Được sự ủy quyền của đối tác bảo hiểm - Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Quân Đội MIC, Moncover gửi tới Quý đối tác Thông báo danh sách các cơ sở y tế không thuộc phạm vi thanh toán đối với chương trình bảo hiểm Bảo an thịnh vượng và VIPMON.

Quý đối tác vui lòng xem thông báo của MIC tại đây: 

Thông báo danh sách các cơ sở y tế không thuộc phạm vi thanh toán đối với chương trình bảo hiểm Bảo an thịnh vượng và VIPMON

Thông báo sẽ được áp dụng từ ngày 01/04/2023. Quý đối tác vui lòng cập nhật thông tin và thông báo cho hệ thống của mình.

Trân trọng,