Kinh nghiệm

Liên hệ

So sánh FWD điểm tựa tài chính và FWD đón đầu thay đổi

So sánh FWD điểm tựa tài chính và FWD đón đầu thay đổi để giúp cho các đối tác, đại lý Moncover tìm được sự khác biệt khi lựa chọn sản phẩm để tư vấn phù hợp

So sánh FWD điểm tựa tài chính và FWD đón đầu thay đổi của Bảo hiểm FWD là quan tâm của rất nhiều đối tác, đại lý Moncover khi tìm hiểu 02 sản phẩm này và khá bối rối lựa chọn sản phẩm phù hợp để tư vấn cho khách hàng. Hãy cùng Moncover tìm hiểu qua bài viết này nhé.

So sánh FWD điểm tựa tài chính và FWD đón đầu thay đổi 3.0

So sánh FWD điểm tựa tài chính và FWD đón đầu thay đổi

Điểm giống nhau là Cả hai sản phẩm này đều do bảo hiểm FWD cung cấp và theo quyền lợi sản phẩm liên kết chung, kết hợp giữa tính năng bảo vệ và tính năng đầu tư cam kết lãi suất từ Quỹ liên kết chung.

fwd đón đầu thay đổi

KHÁC NHAU FWD điểm tựa tài chính và FWD đón đầu thay đổi 3.0

1. Độ tuổi tham gia

Sản phẩm FWD đón đầu thay đổi dành cho độ tuổi từ 30 ngày tuổi tới 69 tuổi. Trong khi FWD điểm tựa tài chính yêu cầu độ tuổi hẹp hợn là 18 đến 50 tuổi. Do vậy nếu ngoài độ tuổi này các tư vấn của Moncover dĩ nhiên là lựa chọn sản phẩn phẩm đón đầu thay đổi.

2. Phí bảo hiểm và kỳ hạn đóng phí

Sản phẩm điểm tựa tài chính áp dụng 03 mức phí cố dịnh là 3 triệu , 5 triệu và 7 triệu và người tham gia không có tùy chọn khác. Trong khi đó thì người tham gia sản phẩm đón đầu thay đổi được linh hoạt tùy chọn mức phí tham gia phụ thuộc vào nhu cầu và khả năng tham gia, nhưng tối thiểu là phí bảo hiểm chính là 6 triệu.

Một điểm lưu ý là điểm tựa tài chính áp dụng thu phí theo năm còn sản phẩm đón đầu thay dổi cho phép người tham gia các lựa chọn thuận tiện đóng phí theo tháng, quý, năm.

fwd điểm tựa tài chính

3. Số tiền bảo hiểm

Sản phẩm điểm tựa tài chính áp dụng số tiền bảo hiểm tối đa là 1 tỷ VND và người tham gia không có tùy chọn khác. Trong khi đó thì người tham gia sản phẩm đón đầu thay đổi được linh hoạt tùy chọn số tiền bảo vệ tham gia phụ thuộc vào nhu cầu và khả năng tham gia và sau khi được thẩm định.

4. Quy trình thẩm định

Sản phẩm đón đầu thay đổi áp dụng theo quy trình thẩm định bảo hiểm nhân thọ thông thường. Trong khi đó thì người tham gia sản phẩm điểm tựa tài chính chỉ cần trả lời 03 câu hỏi trực tuyến đơn giản và rút ngắn được việc thẩm định.  

5. Tham gia bảo hiểm cùng Moncover

Sản phẩm đón đầu thay đổi sau khi tư vấn cho khách hàng, tư vấn viên sẽ thông báo về công ty để hỗ trợ ghi nhận lên hệ thống.

>> Xem Hướng dẫn tham gia FWD đón đầu thay đổi

Trong khi đó thì người tham gia sản phẩm điểm tựa tài chính, tư vấn viên sẽ hướng dẫn khách hàng tham gia theo đường link trực tuyến, và thông báo về công ty để được ghi nhận mã tham chiếu và hợp đồng thành công.

>> Hướng dẫn tham gia FWD điểm tựa tài chính

TƯ VẤN MUA THAM GIA BẢO HIỂM FWD 

Cùng với sản phẩm bảo hiểm FWD đón đầu thay đổi 3.0 và FWD điểm tựa tài chính đều là sản phẩm hệ thống của Moncover đang được phân phối qua hệ thống Moncover. Nếu bạn đang là đối tác Moncover bạn có thể liên hệ với nhân viên để triển khai ngay cho khách hàng sản phẩm này. Hoặc tham khảo thêm các sản phẩm bảo hiểm tiêu biểu khác như FWD bộ ba bảo vệ; FWD Care; FWD bảo hiểm hỗ trợ viện phí..vv

Nếu mong muốn trở thành đối tác phân phối sản phẩm này vui lòng đăng ký đối tác với chúng tôi tại link

#moncover #fwd #fwddiemtuataichinh #fwddondauthaydoi