Kinh nghiệm

Liên hệ

Hướng dẫn phân loại nghề nghiệp khách hàng bảo hiểm

Hướng dẫn phân loại nghề nghiệp khách hàng bảo hiểm trong bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ khi thẩm định phát hành hợp đồng bảo hiểm

Hướng dẫn phân loại nghề nghiệp khách hàng bảo hiểm trong bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ. Bài viết dành cho các đối tác, đại lý Moncover khi tư vấn cho khách hàng để biết lý do các công ty bảo hiểm quản lý rủi ro, thẩm định khách hàng khi phát hành đơn.

Hướng dẫn phân loại nghề nghiệp khách hàng bảo hiểm

Thông tin Hướng dẫn phân loại nghề nghiệp khách hàng bảo hiểm

Hướng dẫn phân loại nghề nghiệp khách hàng bảo hiểm

Công ty Bảo hiểm phân loại nghề nghiệp của Khách hàng theo 5 nhóm nghề nghiệp, tương ứng với 5 mức độ rủi ro về nghề nghiệp khác nhau, nhằm áp dụng trong định phí bảo hiểm và thẩm định bảo hiểm đối với rủi ro về nghề nghiệp của Khách hàng:

  • Nhóm 1: Nhân viên làm việc hành chính tại văn phòng, giáo viên, bác sỹ, dược sỹ, kiến trúc sư, thiết kế hoặc những người làm công việc tôn giáo…
  • Nhóm 2: Kinh doanh hoặc công việc thủ công, giám sát dây chuyền sản xuất, trẻ em/sinh viên/người không có thu nhập…
  • Nhóm 3: Lao động chân tay, nông dân, công nhân may, lái xe cơ giới, người giao hàng…
  • Nhóm 4: Lao động chân tay nặng nhọc mức độ rủi ro thấp, công nhân nhà máy/sản xuất/xây dựng trên mặt đất, lái xe công trình, đánh bắt gần bờ…
  • Nhóm 5: Nghề nghiệp rủi ro cao: công nhân hầm mỏ, người làm việc độ cao, độ sâu, người đi biển dài ngày…

Tư vấn Tài chính Moncover sẽ tư vấn và hỗ trợ Khách hàng phân loại nghề nghiệp của khách hàng vào nhóm phù hợp trong quá trình lập Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm. 

Lưu ý khi thay đổi nghề nghiệp

Trong trường hợp Người được bảo hiểm có thay đổi nghề nghiệp, Bên mua bảo hiểm và Người được bảo hiểm cần thông báo đến Công ty Bảo hiểm, để được cập nhật thông tin và thẩm định mức độ rủi ro về nghề nghiệp mới. Quý khách vui lòng tham khảo Quy tắc và Điều khoản của Hợp đồng Bảo hiểm để biết thêm chi tiết.

#thamdinhbaohiem #baohiemnhantho #moncover