Sản phẩm

Liên hệ

Hướng dẫn tham gia FWD điểm tựa tài chính

Để giúp cho đối tác, đại lý có thể dễ dàng tìm hiểu sản phẩm và đăng ký tham gia, Moncover gửi tới Hướng dẫn tham gia FWD điểm tựa tài chính

Moncover gửi tới Hướng dẫn tham gia FWD điểm tựa tài chính của Bảo hiểm FWD Để giúp cho đối tác, đại lý có thể dễ dàng tìm hiểu sản phẩm và đăng ký tham gia dễ dàng và thuận tiện qua bài viết sau:

>> Giới thiệu Bảo hiểm FWD Điểm tựa tài chính

Hướng dẫn tham gia FWD điểm tựa tài chính

Đường link tham gia FWD điểm tựa tài chính dành riêng cho MONCOVER: https://portal.fwd.com.vn/ifwd/diem-tua-tai-chinh?partnercd=MON

Sự khác biệt FWD điểm tựa tài chính và FWD đón đầu thay đổi 3.0

Hướng dẫn tham gia FWD điểm tựa tài chính

Hướng dẫn tham gia FWD điểm tựa tài chính trực tuyến

Bạn cần phải là thành viên của Moncover và có code Monid để tiến hành tư vấn và giúp khách hàng tham gia sản phẩm này. Nếu chưa có, này vui lòng đăng ký đối tác với chúng tôi tại link hoặc tải app Moncover để đăng ký

Khách hàng tham gia vào link như sau:

>>

Quy trình tham gia đơn giản, khách hàng chỉ cần:

  • Chọn Phí bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của Khách hàng
  • Điền đầy đủ thông tin cá nhân
  • Trả lời 3 câu hỏi sức khoẻ mà không cần khám sức khỏe
  • Đăng tải giấy tờ tuỳ thân (CMND/CCCD/Hộ chiếu)

Vui lòng làm theo hướng dẫn 10 bước dưới đây:

Hướng dẫn tham gia FWD điểm tựa tài chính

Hướng dẫn tham gia FWD điểm tựa tài chính

Hướng dẫn tham gia FWD điểm tựa tài chính

Hướng dẫn tham gia FWD điểm tựa tài chính

TƯ VẤN THAM GIA FWD ĐIỂM TỰA TÀI CHÍNH

Sản phẩm này là sản phẩm hệ thống của Moncover đang được phân phối qua hệ thống Moncover. Nếu bạn đang là đối tác Moncover bạn có thể liên hệ với nhân viên để triển khai ngay cho khách hàng. Hoặc tham khảo thêm các sản phẩm bảo hiểm tiêu biểu khác như FWD bộ ba bảo vệ; FWD Care; FWD bảo hiểm hỗ trợ viện phí..vv

Nếu mong muốn trở thành đối tác phân phối sản phẩm này vui lòng đăng ký đối tác với chúng tôi tại link

#moncover #fwd #fwddiemtuataichinh