Kinh nghiệm

Liên hệ

Hướng dẫn tham gia Bảo hiểm FWD đón đầu thay đổi 3.0

"FWD Đón đầu thay đổi 3.0", kết hợp giữa bảo vệ dài hạn với đầu tư an toàn. Moncover gửi tới Quý khách hàng Hướng dẫn tham gia Bảo hiểm FWD đón đầu thay đổi 3.0

"FWD Đón đầu thay đổi 3.0", là sản phẩm được nhiều khách hàng quan tâm. Bài viết này sẽ giúp các đối tác đại lý của Moncover tìm hiểu được quy trình cấp đơn và cách thức tham gia bảo hiểm Fwd qua Moncover

1. Quy trình cấp đơn FWD:

- Bước 1: Tư vấn tiếp nhận thông tin khách hàng, chụp ảnh CMT/CCCD, các giấy tờ liên quan
- Bước 2: Đưa khách ký thư xác nhận chữ ký của FWD
- Bước 3: Tiến hành các bước nộp hồ sơ khách hàng
- Bước 4: Gửi thư xác nhận về FWD
- Bước 5: Gửi hồ sơ về Công ty Moncover (nhantho.fwd@eroscare.com)
  • Thư xác nhận chữ ký điện tử FWD (bản chụp)
  • Phiếu dịch vụ khách hàng (bản chụp)
  • Bút toán chuyển tiền vào tài khoản của FWD thành công (bản chụp)
  • Bảng minh họa khách hàng (gửi file) hoặc ảnh chụp những trang đầu có phí bảo hiểm
  • Hồ sơ thông tin khách hàng của bên mua bảo hiểm và người được bảo hiểm (CMT/CCCD/GKS)
- Bước 6: Sau khi hợp đồng phát hành, hướng dẫn khách nhận hợp đồng trực tuyến
 
Hướng dẫn tham gia Bảo hiểm FWD đón đầu thay đổi 3.0
Hướng dẫn tham gia Bảo hiểm FWD đón đầu thay đổi 3.0 

 

2. Thanh toán hợp đồng

Đóng phí trực tuyến