Bắt đầu với Moncover

Liên hệ

Moncover có những sản phẩm bảo hiểm nào ?

Moncover có những sản phẩm bảo hiểm nào ? là thắc mắc của nhiều đối tác tư vấn, đại lý khi tham gia tìm hiểu và hợp tác kinh doanh.

Hiện tại, Bảo hiểm Moncover có nhiều sản phẩm bảo hiểm dành cho đối tác và khách hàng bao gồm các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, sản phẩm bảo hiểm có phí thấp đóng thời gian ngắn hạn tới những sản phẩm phí cao đóng theo thời gian dài. Đây cũng chính là điểm khác biệt Moncover so với các hệ thống kinh doanh bảo hiểm khác.

Để tìm hiểu thông tin sản phẩm bảo hiểm ngay trên app Moncover

sản phẩm moncover

 

PHÂN THEO HỆ THỐNG

Hiện nay hệ thống đang phân chia thành 2 nhóm sản phẩm như sau:

Sản phẩm hệ thống: Ghi nhận doanh thu thăng cấp

Sản phẩm truyền thống: Không ghi nhận doanh thu thăng cấp

Một số sản phẩm hệ thống tiêu biểu

1. Bảo hiểm bắt buộc xe máy

2. Bảo hiểm viện phí BẢO AN THỊNH VƯỢNG

3. Bảo hiểm An tâm Gia đình 2.0

4. Bảo hiểm nhân thọ FWD 3.0

5. Bảo hiểm Bảo an Toàn Gia

6. Bảo hiểm nhân thọ Fubon

7. Bảo hiểm AAA 

Tai nạn Khởi đầu bảo vệ | Chăm sóc phụ nữ

 8. Bảo hiểm Vững Tâm An 

PHÂN THEO LOẠI HÌNH

Moncover phân loại các dòng sản phẩm bảo hiểm phổ biến như:

- Bảo hiểm viện phí

- Bảo hiểm tai nạn

- Bảo hiểm xe máy

Bảo hiểm sức khỏe 

Bảo hiểm thai sản tự nguyện

...

SAN PHAM MONCOVER

 

PHÂN THEO ĐỐI TƯỢNG

Theo đối tượng khách hàng, Moncover sẽ cung cấp gói các sản phẩm bảo hiểm phù hợp

san pham bao hiem moncover

 Đối với những sản phẩm đặc thù dành cho doanh nghiệp, đối tác vui lòng liên hệ với CS hoặc Phòng bảo hiểm doanh nghiệp của Moncover để được hướng dẫn trợ giúp.

 #moncover #san_pham_moncover