Bắt đầu với Moncover

Liên hệ

Các cấp đối tác Moncover và điều kiện thăng cấp

Các cấp đối tác Moncover và điều kiện thăng cấp trong hệ thống giúp bạn hiểu được con đường thăng tiến và dẫn dắt đội ngũ của bạn nhanh tới thành công

Các cấp đối tác Moncover và điều kiện thăng cấp bạn có thể nắm được cơ cấu hệ thống và lựa chọn theo 2 con đường như sau:

 

THĂNG CẤP THEO DOANH SỐ THÁNG

 

 

thăng cấp tại moncover

 

THĂNG CẤP THEO DOANH SỐ TÍCH LŨY

 

điều kiện thăng cấp moncover

 

Lưu ý:

- Doanh số thăng cấp của đối tác tính theo các hợp đồng phát sinh có hiệu lực trong tháng

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tính theo ngày phát hành

- Việc thăng cấp từ SA lên FA là hoàn toàn tự động khi đối tác đạt điều kiện. Các cấp còn lại ngoài chỉ tiêu doanh thu phải xét các chỉ tiêu khác và lên cấp vào đầu tháng kế tiếp khi đạt điều kiện