Bắt đầu với Moncover

Liên hệ

Các nguồn thu nhập cho đối tác Moncover

Các nguồn thu nhập cho đối tác Moncover bao gồm thu nhập từ các hợp đồng cá nhân, hệ thống, các khoản thưởng, tái tục, đồng cấp, đồng hưởng

Các nguồn thu nhập cho đối tác Moncover được xác định dựa vào kết quả hoạt động kinh doanh của đối tác và hệ thống. Chính sách chi trả thu nhập được Moncover mô tả công khai và minh bạch, các khoản thụ nhập được chảy về ví Mpoint ngay sau khi hợp đồng bảo hiểm được cấp thành công.

 

Các nguồn thu nhập cho đối tác Moncover

 Thông thường các đối tác hoạt động tại Moncover có thể nhận được các nguồn thu nhập như sau:

 + Thu nhập cá nhân từ các hợp đồng khai thác cá nhân

 + Thu nhập Hệ thống từ các hợp đồng do tuyến dưới khai thác

+ Thu nhập từ việc tái tục các hợp đồng bảo hiểm

+ Lương hỗ trợ quản lý

+ Thu nhập đồng cấp khi tuyến dưới của bạn phát triển nhanh và lên bằng với cấp của bạn

+ Thu nhập đồng hưởng dành cho quản lý cấp cao dựa trên doanh số của toàn bộ hệ thống công ty

+ Chương trình thưởng tuyển dụng

+ Các memo tưởng thưởng theo tháng, quý, năm như ô tô, xe máy, tiền....

cac nguon thu nhap tu moncover

 

BẢNG CƠ CHẾ THU NHẬP SẢN PHẨM HỆ THỐNG MONCOVER 2022

 hoa hong cac cap moncover

 

MINH HỌA THU NHẬP TẠI MONCOVER

 Tại Moncover thu nhập năm sau cao hơn năm trước, và đây là ví dụ minh họa

MINH HOA THU NHAP MONCOVER

Thu nhập tự động về ví ngay sau cấp đơn  

thu nhap vi moncover

#chinhsachthunhap #thunhapmoncover