Sản phẩm

Liên hệ

Hướng dẫn tham gia sản phẩm đầu tư

Để thuận tiện cho Đối tác/khách hàng khi tham gia bảo hiểm đầu tư tại Monfin, công ty gửi tới anh/chị Hướng dẫn tham gia sản phẩm đầu tư

Để có thể sử dụng được tính năng đầu tư trên app Monfin, người dùng cần tải app Monfin, đăng ký tài khoản.

Hướng dẫn tham gia sản phẩm đầu tư

Hướng dẫn tham gia sản phẩm đầu tư

Hướng dẫn tham gia sản phẩm đầu tư

Hướng dẫn tham gia sản phẩm đầu tư

Hướng dẫn tham gia sản phẩm đầu tư

Thông tin tìm hiểu thêm về tính năng đầu tư trên Monfin:

Thông tin về tính năng đầu tư: https://monfin.vn/dau-tu.html

Câu hỏi thường gặp khi đầu tư cùng Monfin:https://monfin.vn/cau-hoi-thuong-gap-khi-dau-tu-cung-monfin.html

Biểu phí Monfin: https://monfin.vn/bieu-phi-cua-monfin.html

Hỗ trợ từ Monfin:https://monfin.vn/ho-tro-cua-monfin-khi-co-su-co-khieu-nai-hay-thac-mac.html