Sản phẩm

Liên hệ

Hướng dẫn tham gia sản phẩm tích lũy

Để thuận tiện cho Đối tác/khách hàng khi tham gia bảo hiểm đầu tư tại Monfin, công ty gửi tới anh/chị Hướng dẫn tham gia sản phẩm tích lũy

Để có thể sử dụng được tính năng tích lũy trên app Monfin, người dùng cần tải app Monfin và đăng ký tài khoản.

Sau khi đăng ký thành công, khách hàng đăng nhập tài khoản, cập nhật thông tin và tiến hành tích lũy theo bước sau:

Hướng dẫn tham gia sản phẩm tích lũy

Hướng dẫn tham gia sản phẩm tích lũy

Hướng dẫn tham gia sản phẩm tích lũy

Hướng dẫn tham gia sản phẩm tích lũy

Hướng dẫn tham gia sản phẩm tích lũy

 

Thông tin tìm hiểu thêm về tính năng tích lũy trên Monfin:

Thông tin về tính năng tích lũy: https://monfin.vn/tich-luy.html 

Câu hỏi thường gặp khi tích lũy cùng Monfin:https://monfin.vn/cau-hoi-thuong-gap-khi-tich-luy-cung-monfin.html 

Biểu phí Monfin: https://monfin.vn/bieu-phi-cua-monfin.html

Hỗ trợ từ Monfin:https://monfin.vn/ho-tro-cua-monfin-khi-co-su-co-khieu-nai-hay-thac-mac.html