Truyền thống

Liên hệ

Bảo hiểm trễ chuyến bay

Thỏa sức bay - Không sợ delay! Bạn đi du lịch, đi công tác bằng máy bay nhưng sợ cảnh delay? Bạn thấy chán và mệt mỏi khi phải chờ đợi vì chuyến bay trễ giờ? Bạn lo lắng với tình trạng hủy chuyến, mất giấy tờ, hành lý, trễ hành lý khi di chuyển?

Vậy thì trước mỗi chuyến đi, đừng quên "người bạn đồng hành" BẢO HIỂM TRỄ CHUYẾN BAY của Moncover bạn nhé!

1. Người được bảo hiểm:

Là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam đi trên  chuyến bay được bảo hiểm với tư cách là hành khách hợp lệ và được CATHAY chấp nhận cấp Hợp đồng bảo  hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm theo Quy tắc Bảo hiểm này. 

2. Điều kiện tham gia bảo hiểm 

Người được bảo hiểm phải là hành khách đã có mã đặt chỗ (số vé) của hãng Hàng không chuyên chở theo  lịch trình được nêu rõ ở trong Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm và cầm giữ vé máy bay có giá  trị tại thời điểm bị trễ chuyến. 

3. Quyền lợi bảo hiểm:

Bảo hiểm trễ chuyến bay

Bảo hiểm trễ chuyến bay

3.1. Quyền lợi bảo hiểm Trễ chuyến bay 

Trường hợp chuyến bay được bảo hiểm bị trễ do các nguyên nhân không thuộc điều khoản loại trừ trách nhiệm  bảo hiểm theo Quy tắc bảo hiểm này CATHAY sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm trễ chuyến bay với  số tiền bảo hiểm tương ứng với số giờ trễ được quy định trong Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo  hiểm.

3.2. Quyền lợi bảo hiểm Hủy chuyến 

Trường hợp chuyến bay được bảo hiểm bị Hủy chuyến theo đúng định nghĩa được quy định và  không thuộc điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm theo Quy tắc bảo hiểm này và đồng thời  không đủ điều kiện để nhận chi trả quyền lợi bảo hiểm Trễ chuyến bay, CATHAY sẽ chi trả quyền lợi bảo  hiểm Hủy chuyến được quy định trong Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm.

3.3. Quyền lợi bảo hiểm Quay đầu/Hạ cánh xuống sân bay khác 

Trường hợp chuyến bay được bảo hiểm Quay đầu/Hạ cánh xuống sân bay khác theo đúng định nghĩa được  quy định và không thuộc điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm theo Quy tắc bảo  hiểm này và đồng thời không đủ điều kiện để nhận chi trả quyền lợi bảo hiểm Trễ chuyến bay, CATHAY sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm Quay đầu/Hạ cánh xuống sân bay khác được quy định trong Hợp đồng bảo  hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm.

3.4. Quyền lợi bảo hiểm Hành lý đến trễ 

Trường hợp Hành lý ký gửi của Người được bảo hiểm theo đúng định nghĩa được quy định và  không thuộc điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm theo Quy tắc bảo hiểm này đến trễ từ tám (08) giờ liên tục trở lên kể từ thời gian hạ cánh thực tế của chuyến bay cho đến thời gian thực tế Người được  bảo hiểm nhận được hành lý tại Nơi đến do lỗi của hãng Hàng không, CATHAY sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm  Hành lý đến trễ được quy định trong Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm.

3.5. Quyền lợi bảo hiểm Mất hành lý  

Trường hợp Hành lý ký gửi của Người được bảo hiểm theo đúng định nghĩa quy định và không  thuộc điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm theo Quy tắc bảo hiểm này xảy ra mất do lỗi của 

hãng Hàng không, CATHAY sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm Mất hành lý được quy định trong Hợp đồng bảo  hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm.

3.6. Quyền lợi Mất giấy tờ cá nhân/Giấy thông hành 

Trường hợp Giấy tờ cá nhân/ Giấy thông hành của Người được bảo hiểm theo đúng định nghĩa quy định và không thuộc điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm theo Quy tắc bảo hiểm này xảy ra  mất do lỗi của hãng Hàng không, CATHAY sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm Mất giấy tờ cá nhân/ Giấy thông  hành được quy định trong Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm.

3.7. Quyền lợi Lỡ chuyến bay kế tiếp 

Trường hợp Người được bảo hiểm bị Lỡ chuyến bay kế tiếp (bao gồm cả hãng Hàng không khác) theo đúng  định nghĩa quy định và không thuộc điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm theo Quy  tắc bảo hiểm này CATHAY sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm Lỡ chuyến bay kế tiếp được quy định trong Hợp  đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm.

4. Điểm loại trừ bảo hiểm:

CATHAY sẽ không chịu trách nhiệm chi trả bảo hiểm khi xảy ra những trường hợp sau hoặc do những trường hợp  sau: 

- Người được bảo hiểm đi chuyến bay được bảo hiểm không phải với tư cách là hành khách hợp lệ; 2. Người được bảo hiểm không có vé máy bay đứng tên Người được bảo hiểm cho chuyến bay được bảo  hiểm trong Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm; 

- Người được bảo hiểm không đến cửa khởi hành đúng giờ cho chuyến bay được bảo hiểm theo quy định  của hãng Hàng không; 

- Người được bảo hiểm bị từ chối lên máy bay hoặc bị từ chối chuyên chở chuyến bay được bảo hiểm bởi  hãng Hàng không hoặc cơ quan Hàng không có thẩm quyền vì bất cứ lý do gì nằm trong tầm kiểm soát của  Người được bảo hiểm; 

- Vé máy bay của Người được bảo hiểm bị sửa đổi, rách rời, chắp vá hay không còn hiệu lực vì bất kỳ lý do  gì; 

- Người được bảo hiểm chưa làm thủ tục đăng ký lên máy bay (check in) đối với chuyến bay được bảo hiểm  ghi rõ trong Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm; 

- Người được bảo hiểm làm thủ tục đăng ký lên máy bay (check in) đối với chuyến bay được bảo hiểm không  đúng giờ và không được lên chuyến bay được bảo hiểm; 

- Người được bảo hiểm không đáp ứng đủ những yêu cầu tối thiểu của hãng Hàng không khi làm thủ tục  đăng ký lên máy bay (check in) bao gồm cả điều kiện về sức khỏe; 

- Người được bảo hiểm không lên chuyến bay mà hãng Hàng không đã thay đổi (trường hợp thay đổi chuyến  bay);  

- Chuyến bay được bảo hiểm bay sớm hơn so với Thời gian khởi hành theo lịch trình; 11. Đóng cửa sân bay, lệnh giới nghiêm sân bay, đình công, hạn chế quản lý luồng không lưu hoặc hành động  công nghiệp của các công ty hoặc hãng Hàng không chuyên chở có liên quan và nó kéo dài cho đến thời  gian khởi hành theo lịch trình của chuyến bay;

- Người được bảo hiểm không thực hiện các biện pháp hợp lý nhằm bảo vệ hoặc tìm kiếm hành lý bị thất  lạc; 

- Người được bảo hiểm không thông báo cho đơn vị có thẩm quyền của hãng Hàng không về việc thất lạc  hành lý tại điểm đến; 

- Mất về giấy tờ cá nhân không thuộc trách nhiệm của hãng Hàng không; 

- Người được bảo hiểm không có được xác nhận bằng văn bản của hãng Hàng không hoặc đơn vị chịu trách  nhiệm về ngày giờ thực tế hành lý được vận chuyển đến; 

- Hành lý không thuộc hành lý cho phép ký gửi của hãng Hàng không hoặc Người được bảo hiểm đã không  mua hành lý ký gửi theo chuyến bay; 

- Hành lý bị trì hoãn, chiếm đoạt, tịch thu, phá hủy, trưng dụng, lưu giữ hoặc giam giữ bởi hải quan, chính  phủ hoặc cơ quan công quyền. 

- Bất kỳ sự nghiêm cấm hoặc các quy định của cơ quan chính quyền hoặc cơ quan nhập cư; 19. Công ty hàng không thực hiện chuyến bay bị phá sản; 

- Những chuyến bay đến các khu vực chiến tranh hoặc các khu vực đã được tuyên bố trong tình trạng nguy  hiểm, trừ khi có những quy định khác trong Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm; 21. Bất kỳ hành vi vi phạm hoặc vi phạm pháp luật hoặc chống lại việc bắt giữ bởi cơ quan có thẩm quyền; 22. Chiến tranh, hoạt động quân sự, máy bay bị tấn công, không tặc, bãi công, hỗn loạn, bạo động hoặc các  hoạt động khủng bố; 

- Người được bảo hiểm không tuân thủ theo các quy định của hợp đồng du lịch, nhà điều hành tour hoặc nhà  vận chuyển như đã thỏa thuận trong hợp đồng giữa Người được bảo hiểm và các đối tượng nêu trên là  nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự kiện bảo hiểm theo quy tắc bảo hiểm này; 

- Hành động cố ý làm phát sinh yêu cầu bồi thường của Người được bảo hiểm hoặc Người thụ hưởng hoặc  Bên mua bảo hiểm; 

- Bên mua bảo hiểm và/hoặc Người được bảo hiểm không tiết lộ hoặc cung cấp sai thông tin của Người  được bảo hiểm mà các thông tin này là cơ sở cho việc được bảo hiểm; và/hoặc Hành vi gian lận bảo hiểm  của Bên mua bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm để được bồi thường bảo hiểm.

5. Quy định về chi trả bảo hiểm:

Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm đạt đủ điều kiện để nhận chi trả bồi thường, CATHAY sẽ tự động gửi thông báo tới  Người được bảo hiểm bằng SMS và/hoặc email đã đăng ký trước đó. Người được bảo hiểm làm theo hướng dẫn  của Cathay để hoàn thiện hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm theo nội dung thông báo. 

Nguyên tắc bồi thường: Trường hợp chuyến bay của Người được bảo hiểm được quy định trong Hợp đồng bảo  hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm xảy ra sự kiện bảo hiểm thì CATHAY sẽ căn cứ theo số liệu được cung cấp bởi  hãng Hàng không hoặc bên thứ 3 về chuyến bay và thông tin hành khách để tiến hành chi trả. 

CATHAY bảo lưu quyền thu hồi và yêu cầu Người được bảo hiểm/Người thụ hưởng bảo hiểm hoàn trả mọi khoản  thanh toán khiếu nại do CATHAY đã bồi thường cho Người được bảo hiểm trong trường hợp CATHAY phát hiện  có chứng cứ chứng minh Người được bảo hiểm gian lận, trục lợi bảo hiểm hoặc không xảy ra sự kiện bảo hiểm  theo quy tắc bảo hiểm này.

6. Hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm 

Người được bảo hiểm/Người thụ hưởng bảo hiểm phải cung cấp cho CATHAY các giấy tờ sau: 

₋ Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm (theo mẫu của CATHAY); 

₋ Giấy tờ tùy thân của Người được bảo hiểm;  

₋ Vé máy bay (thẻ lên máy bay) cho chuyến bay được bảo hiểm; 

₋ Văn bản xác nhận của Hãng hàng không hoặc đơn vị chịu trách nhiệm về ngày giờ thực tế hành lý  được vận chuyển đến trong trường hợp hành lý đến trễ;  

₋ Văn bản xác nhận của hãng Hàng không hoặc đơn vị chịu trách nhiệm về mất hành lý trong trường  hợp mất về hành lý/giấy tờ cá nhân;  

₋ Trường hợp Người được bảo hiểm ủy quyền cho người khác nhận tiền bảo hiểm thì phải có giấy ủy  quyền hợp pháp; 

₋ Các tài liệu khác có liên quan đến việc trả tiền bảo hiểm theo yêu cầu của CATHAY phù hợp với quy  định của pháp luật. 

Bán Bảo hiểm trễ chuyến bay cùng Moncover

Năm 2010, công ty TNHH Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ Cathay Việt Nam được thành lập. Nhờ phấn đấu không ngừng trong những năm vừa qua, Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ Cathay Việt Nam ngày càng khẳng định được vị thế của mình trên thị trường với nhiều sản phẩm ưu việt.

Bạn có thể trở thành đối tác phân phối các sản phẩm bảo hiểm Cathay bằng việc đăng ký theo chương trình đối tác phân phối tham gia tại đây: 

http://doitac.ebaohiem.com/