Tin tức

Liên hệ

Khởi nghiệp với nghề tư vấn bảo hiểm, tài chính

Khởi nghiệp với nghề tư vấn bảo hiểm, tài chính đang được nhiều người quan tâm nhờ việc chủ động linh hoạt thời gian, gia tăng thu nhập

Khởi nghiệp với nghề tư vấn bảo hiểm, tài chính đang là xu thế của rất nhiều người. Gần 1 triệu tư vấn bảo hiểm đã tham gia việc làm đại lý bảo hiểm để có thu nhập tốt từ công việc nay.

 nghề Tư vấn bảo hiểm

nghề Tư vấn bảo hiểm

Tư vấn bảo hiểm là gì ?

Theo Luật Kinh doanh bảo hiểm : Đại lý bảo hiểm là tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.”

Như vậy quy trình để trở thành một đại lý bảo hiểm, thì đối tượng tham gia sẽ đăng ký với các công ty bảo hiểm để tìm hiểu về công ty và điều kiện gia nhập. Trải qua các khóa huấn luyện đào tạo bạn cần phải trải qua kỳ thi cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm của Bộ tài chính và sau đó bạn có thể bắt đầu với nghề nghiệp này.

Tương lai nghề tư vấn bảo hiểm 

Đại dịch covid diễn ra đã khiến cho những thay đổi nhiều ngành nghề trong xã hội và chứng kiến sự dịch chuyển trong xã hội. Nhiều người đã bị mất thu nhập đang mong muốn tìm kiếm các cơ hội nghề nghiệp mới, gia tăng thu nhập. Nghề tư vấn bảo hiểm đang được quan tâm rất nhiều trong thời gian qua một phần từ cơ hội tăng trưởng lớn của ngành bảo hiểm ở Việt Nam tăng trưởng lớn, tiềm năng người dân tham gia còn nhiều. Điều thú vị của nghề tư vấn bảo hiểm còn ở những điểm như sau:

- Đây là công việc bạn tự chủ về thời gian và vì vậy bạn có thể xem xét làm công việc này toàn thời gian hay bán thời gian để kết hợp với một công việc hiện tại một cách hoàn toàn chủ động

- Một nguồn thu nhập tốt từ các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ với mức hoa hồng tốt kèm theo các chính sách thưởng du lịch, quà tặng giúp bạn gia tăng thu nhập

- Thị trường bảo hiểm việt nam đang phát triển nhanh và cơ hội tiềm năng còn nhiều vì mới hơn 10% dân số tham gia so với các nước phát triển thì cơ hội khai thác còn rất rộng mở

- Được tham gia đào tạo và huấn luyện bài bản giúp bạn thành công trong nghề tư vấn và ngoài ra định vị hình ảnh bản thân trở nên chuyên nghiệp, dễ thành công khi giao tiếp ngoài xã hội.

Điều kiện trở thành tư vấn đại lý bảo hiểm

  • Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam;
  • Từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
  • Có chứng chỉ đào tạo đại lý bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm hoặc Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam cấp.

Trường hợp là đại lý tổ chức thì Nhân viên trong tổ chức đại lý trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ các điều kiện quy định như một đại lý cá nhân;

Quyền lợi được hưởng

Sau khi được đào tạo về kiến thức bảo hiểm, sản phẩm bảo hiểm và các khóa đào tạo bán hàng thì một đại lý bảo hiểm sẽ có những quyền lợi bảo hiểm được quy định theo luật kinh doanh bảo hiểm mới nhất như sau:

+ Giới thiệu, chào bán sản phẩm bảo hiểm của công ty bảo hiểm;

+ Thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm;

+ Thu phí bảo hiểm;

+ Thu xếp giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm;

+ Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm

+ Hưởng hoa hồng đại lý bảo hiểm theo quy định và các chương trình tưởng thưởng của công ty bảo hiểm

Nhiệm vụ của đại lý

Thực hiện cam kết trong hợp đồng đại lý bảo hiểm đã ký với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài;

Ký quỹ hoặc thế chấp tài sản cho doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài nếu có thỏa thuận trong hợp đồng đại lý bảo hiểm;

Giới thiệu, mời chào, bán bảo hiểm; cung cấp các thông tin đầy đủ, chính xác cho bên mua bảo hiểm; thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo phạm vi được ủy quyền trong hợp đồng đại lý bảo hiểm;

Tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ do các cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm tổ chức;

+ Chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định pháp luật.

Hành vi không được vi phạm:

Pháp luật bảo hiểm quy định rất nghiêm khắc những hành vi như sau:

a) Thông tin, quảng cáo sai sự thật về nội dung, phạm vi hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, điều kiện và điều khoản bảo hiểm làm tổn hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của bên mua bảo hiểm.

b) Ngăn cản bên mua bảo hiểm cung cấp các thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm hoặc xúi giục bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm không kê khai các chi tiết liên quan đến hợp đồng bảo hiểm.

c) Tranh giành khách hàng dưới các hình thức ngăn cản, lôi kéo, mua chuộc, đe dọa nhân viên hoặc khách hàng của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, đại lý bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm khác.

d) Khuyến mại khách hàng dưới hình thức bất hợp pháp như hứa hẹn giảm phí bảo hiểm, hoàn phí bảo hiểm hoặc các quyền lợi khác mà doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài không cung cấp cho khách hàng.

đ) Xúi giục bên mua bảo hiểm hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm hiện có để mua hợp đồng bảo hiểm mới.

Kinh nghiệm làm tư vấn bảo hiểm thành công

- Cần vượt qua bản thân mình với những định kiến và quan niệm không đúng của xã hội. Khi bản thân bạn hiểu tính nhân văn của bảo hiểm thì nghề nghiệp tư vấn bảo hiểm chính là mang tới điềm phúc lành đến cho những người bạn tư vấn. 

- Xây dựng đức tính kiên trì và bền bỉ. Đây dĩ nhiên là điều khó khăn nhưng nếu xác định được mục tiêu thì thành quả bạn nhận được chắc chắn đến tư sự kiên trì của bạn.

- Hãy trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết. Ngoài những kiến thức về sản phẩm được hiểu rõ và sâu bạn cũng cần tìm hiểu thêm các kiến thức về tài chính, y tế, xã hội ... giúp cho bạn kết nối khách hàng tốt hơn.

Muốn trở thành Tư vấn bảo hiểm công nghệ

Không có một nghề nghiệp nào thu nhập tốt mà quá dễ dàng cũng như hoa hồng sẽ có gai. Lựa chọn việc làm bảo hiểm như một đại lý bảo hiểm sẽ mở ra cơ hội cho rất nhiều người hiện nay.

Tại Moncover, chúng tôi là một nền tảng tài chính bảo hiểm lớn nhất tại Việt Nam. Moncover ứng dụng công nghệ, kết nối với nhiều công ty bảo hiểm để mang lại giải pháp bảo hiểm cho khách hàng.

Nếu bạn chưa là thành viên, vui lòng tải app Moncover đăng ký mới hoặc tham gia Bắt đầu với Moncover

 

#tuvanbaohiem #dailybaohiem #moncover