Tin tức

Liên hệ

Chào mừng Ngày quốc tế Lao động 1/5

Tôn vinh sức mạnh lao động

 
Bất cứ một người lao động nào, dù thông minh đến đâu, đôi lúc cũng có thể sai lầm. Chỉ có những kẻ ngồi không mới không sai lầm mà thôi. Nhưng làm việc mà có sai lầm còn hơn là sợ sai lầm mà khoanh tay ngồi không.
(Hồ Chí Minh)
 
 
Chào mừng Ngày quốc tế Lao động 1/5
Chào mừng Ngày quốc tế Lao động 1/5
 
#moncover #labour_day