Tin tức

Liên hệ

Chào mừng kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam 30/4

Bắc Nam sum họp - Đất nước thống nhất

Cách đây 47 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giành thắng lợi hoàn toàn. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
 
Chúng ta mãi tự hào và biết ơn sự hy sinh to lớn của các anh hùng, các thế hệ cha ông ta đã chiến đấu anh dũng vì độc lập tự do và thống nhất Tổ quốc.
 
 
Chào mừng kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam 30/4
 
 
 Chào mừng kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam 30/4
#moncover #giaiphongmiennam #30_4