Truyền thống

Liên hệ

Tư vấn Bảo hiểm sức khoẻ Bảo Việt An Gia

Tư vấn Bảo hiểm sức khoẻ Bảo Việt An Gia chương trình bảo hiểm sức khoẻ phổ thông nhất Bảo hiểm Bảo Việt dành cho cá nhân và gia đình tại Việt Nam

Sản phẩm bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt An Gia do Bảo hiểm Bảo Việt cung cấp Sản phẩm có nhiều điểm thay đổi và cải tiến về quyền lợi bảo hiểm và phí bảo hiểm, sản phẩm bảo hiểm đã trở nên thân thuộc và được nhiều khách hàng lựa chọn.

bảo việt an gia

BẢO HIỂM SỨC KHOẺ BẢO VIỆT AN GIA

ƯU ĐIỂM SẢN PHẨM

- Áp dụng cho cả trẻ em từ 15 ngày tuổi

- Thông báo rõ ràng phí tái tục nên khách hàng an tâm cho những năm tiếp theo

- Chỉ áp dụng ĐỒNG BẢO HIỂM với TRẺ EM dưới 3 tuổi

- KHÔNG áp dụng GIỚI HẠN tiền phòng/giường điều trị Nội trú

 

Đối tượng bảo hiểm

Điều kiện được tham gia bảo hiểm theo quy tắc bảo hiểm này:

  1. Người được bảo hiểm là mọi công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú tại Việt Nam từ mười lăm (15) ngày tuổi đến sáu mươi lăm (65) tuổi tại thời điểm bắt đầu hiệu lực của Quy tắc bảo hiểm. Người được bảo hiểm chỉ được tham gia đến sáu mươi lăm (65) tuổi với điều kiện đã tham gia liên tục trước đó từ năm sáu mươi (60) tuổi.
  2. Trường hợp trẻ em dưới mười tám (18) tuổi chỉ được nhận bảo hiểm với điều kiện phải tham gia bảo hiểm cùng hợp đồng với Bố và/hoặc Mẹ hoặc Bố/mẹ đã tham gia ít nhất một loại hình Bảo hiểm Sức khỏe, Chi phí y tế còn hiệu lực tại Bảo hiểm Bảo Việt. Chương trình bảo hiểm của người phụ thuộc chỉ được áp dụng mức tương đương hoặc thấp hơn chương trình của Người được bảo hiểm.
  3. Đối tượng trẻ em từ 15 ngày tuổi đến 3 tuổi, quyền lợi chi phí y tế nội trú và ngoại trú áp dụng theo tỷ lệ đồng chi trả được quy định trong Bảng Quyền lợi bảo hiểm đính kèm.


Quyền lợi bảo hiểm sức khỏe

Chương trình bảo hiểm sức khỏe của Bảo Việt bao gồm 05 chương trình với quyền lợi như sau:

quyen loi bao viet an gia

quyen loi bao viet an gia

quyen loi bao viet an gia

 

QUY ĐỊNH ĐỒNG CHI TRẢ ĐỐI VỚI TRẺ EM TỪ 15 NGÀY TUỔI ĐẾN 3 TUỔI

- Tỷ lệ áp đồng chi trả: 70/30 ( Bảo Việt chi trả 70%, Người được bảo hiểm tự chi trả 30%)

- Quy định này không áp dụng trong trường hợp Người được bảo hiểm khám và điều trị tại các cơ sở y tế/bệnh viện công lập (trừ các khoa điều trị tự nguyện/điều trị theo yêu cầu của Bệnh viện công lập)


Biểu phí Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt

 bieu phi bao viet an gia

bieu phi bao viet an gia

 

CÁCH BÁN BẢO HIỂM SỨC KHỎE BẢO VIỆT AN GIA

Hãy nhanh chóng tải ứng dụng Moncover và đăng ký trở thành đối tác kinh doanh có hệ thống thu nhập thụ động từ bảo hiểm của Moncover nhé.

Hoặc Đăng ký trở thành đối tác Moncover ngay tại đây !

#baohiemsuckhoebaoviet #baovietangia #tuvanbaohiem #moncover