Tin tức

Liên hệ

Nhận thông báo - Không bỏ lỡ tin hay

Cập nhật thông tin hàng ngày - Khong bở lỡ các tin hay cùng tính năng nhận thông báo trên ứng dụng Moncover

Bạn muốn biết về các lịch đào tạo sản phẩm và kỹ năng của công ty?

Bạn muốn nhận các thông tin mới nhất và nhanh nhất của các sự kiện, các chương trình memo thưởng?

Vậy thì hãy cùng Moncover tìm hiểu về tính năng nhận thông báo trên app ngay thôi!

Với app Moncover - Nhận thông báo - Không bỏ lỡ tin hay

Nhận thông báo - Không bỏ lỡ tin hay

Nhận thông báo - Không bỏ lỡ tin hay

Nhận thông báo - Không bỏ lỡ tin hay

Nhận thông báo - Không bỏ lỡ tin hay

Nhận thông báo - Không bỏ lỡ tin hay