Đối tác

Liên hệ

Hội nghị kinh doanh toàn quốc

Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020 và phướng hướng hoạt động năm 2021

Chiều ngày 10/01/2021, Công ty cổ phần Moncover Việt Nam thành công tổ chức Hội nghị kinh doanh toàn quốc tại Phú Quốc nhằm tổng kết hoạt động kinh doanh trong năm 2020 và đưa ra phướng hướng mục tiệu hoạt động trong năm 2021.
Hội nghị kinh doanh toàn quốc
Hội nghị kinh doanh toàn quốc
 
Sự kiện có sự tham dự của các lãnh đạo cấp cao công ty, các đối tác bảo hiểm cùng với trên 70 thành viên là các quản lý cấp cao trong hệ thống Moncover.
Năm 2020 là một năm khó khăn thử thách của cả nền kinh tế thế giới do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid. Vượt qua những thức thách đó, Moncover đã "vượt dịch" thành công, mang tới những bùng nổ trong năm 2020 với rất nhiều sự kiện và những con số ấn tượng. 
 
Hội nghị kinh doanh toàn quốc
 
Hội nghị kinh doanh toàn quốc
 
Tiếp nối sự phát triển trong năm 2020, Moncover đã đưa ra những mục tiêu trong năm 2021:
1. Chiến lược phát triển 1000 điểm giao dịch 2025
2. Đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện mô hình MFA
3. Mở rộng danh mục các SP hệ thống
4. Tăng cường hợp tác với các bộ phận hỗ trợ pháp lý
5. Hoàn thiện hệ thống công nghệ dành cho đại lý và khách hàng
6. Hoàn thiện và nâng cao chất lượng đào tạo của học viện MonUni
7. Muc tiệu về hoạt động kinh doanh – doanh thu
8. Mục tiêu nâng cao thu nhập thành viên của hệ thống
 
Hội nghị kinh doanh toàn quốc
 
Đội ngũ Moncover quyết tâm bứt phá về đích thành công!