Tin tức

Liên hệ

Hành trình 09 năm BỪNG KHÍ CHẤT - VỮNG VỊ THẾ của Moncover

Chỉ khi ta không ngừng cố gắng, ta mới có thể vượt qua mọi khó khăn, chiến thắng mọi thách thức để vươn tới những cột mốc thành công! Có thể nói rằng 09 năm qua tuy chưa là khoảng thời gian đủ dài nhưng Moncover hoàn toàn có quyền tự hào khi nhìn lại nó - một chặng đường xây dựng và phát triển rực rỡ và thành công.

Hành trình 09 năm BỪNG KHÍ CHẤT - VỮNG VỊ THẾ của Moncover

Hành trình 09 năm BỪNG KHÍ CHẤT - VỮNG VỊ THẾ của Moncover

#moncover #baohiem #ebaohiem #birthday