Tin tức

Liên hệ

Bảo hiểm y tế bắt buộc và tự nguyện

Tìm hiểu bảo hiểm y tế bắt buộc và tự nguyện tại Việt Nam. Tư vấn mua bảo hiểm y tế gia đình ở đâu, mức hưởng, phí đóng và thủ tục tham gia 2019

Những năm vừa qua chính phủ rất quan tâm đến đời sống nhân dân, đặc biệt lĩnh vực chăm sóc điều trị sức khỏe. Vì vậy bảo hiểm y tế bắt buộc và tự nguyện được quan tâm và 80% dân số đã tham gia.

Tu van bao hiem y te 2019

Bảo hiểm y tế là gì ?

Đây là loại hình bảo hiểm mà cơ quan bảo hiểm sẽ chi trả các chi phí khám chữa bệnh cho người đó bảo hiểm đối với những rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm. Tại Việt Nam cơ quan bảo hiểm y tế hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận mà nhằm mục tiêu chăm sóc y tế sức khỏe cộng đồng cho tất cả người dân Việt Nam. 

bảo hiểm y tế mang tính xã hội không vì mục đích lợi nhuận và được nhà nước tổ chức thực hiện theo luật – mọi người dân bắt buộc tham gia, và bảo hiểm sức khỏe của các công ty bảo hiểm phi nhân thọ, mang tính kinh doanh, hoạt động có lợi nhuận.

Tính đến hết năm 2018, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 87,5% dân số, khoảng 174 triệu lượt người khám chữa bệnh tại gần 13.000 cơ sở y tế, với số chi khám chữa bệnh khoảng 94.000 tỷ đồng. Bảo hiểm y tế đã đóng góp phần quan trọng trong tổng nguồn tài chính cho y tế giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế, từng bước đảm bảo công bằng trong chăm sóc sức khỏe. 

 bảo hiểm y tế bắt buộc là gì

 Là loại hình bảo hiểm mà các đối tượng bắt buộc phải tham gia. Đó là chủ sử dụng lao động người lao động tại các doanh nghiệp phải trích ra một phần lương để tham gia đóng bảo hiểm xã hội theo tỷ lệ đã được quy định

 bảo hiểm y tế tự nguyện là gì

 Đối với những đối tượng không bắt buộc phải tham gia thì nhà nước vẫn khuyến khích tham gia theo hình thức bởi vì tùy từng nguyện nhầm mục tiêu nhân đạo và bảo vệ sức khỏe người dân khi đi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên toàn quốc.

việt Nam đang phấn đấu 100 % người dân sự tham gia bảo hiểm y tế theo cái Đức tự nguyện và bắt buộc

Phân biệt với bảo hiểm sức khỏe

 Phân biệt với loại hình bảo hiểm sức khỏe cho các công ty bảo hiểm thương mại cung cấp trên thị trường. Khi người được bảo hiểm đồng ý chi trả phí bảo hiểm thì công ty bảo hiểm sẽ chi trả các chi phí khám chữa bệnh đối với Các trường hợp khám chữa bệnh thuộc phạm vi bảo hiểm. các công ty bảo hiểm thương mại sẽ hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận do vậy phí bảo hiểm sẽ được điều chỉnh và thay đổi để đáp ứng được việc phân tán các rủi ro.

Đối tượng tham gia

 Có 5 đối tượng tham gia về loại hình này, bao gồm

- chủ doanh nghiệp và người lao động tham gia

- tổ chức xã hội đóng

-  ngân sách nhà nước tham gia

- ngân sách nhà nước hỗ trợ

- tham gia tự nguyện theo cá nhân, hộ gia đình.

Mức hưởng khi khám chữa bệnh

Bảo hiểm y tế chi trả các chi phí khám chữa bệnh điều trị nội trú ngoại trú, chi phí nằm viện phẫu thuật, danh mục thuốc theo phê duyệt

Nghị định 146/2018/NĐ-CP, mức hưởng của người tham gia Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình là 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh nếu đi khám, chữa bệnh đúng tuyến. Trường hợp khám, chữa bệnh vượt tuyến, người bệnh được thanh toán 40% nếu điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương; 60% nếu điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh; 100% nếu khám, chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện.

 Mức phí tham gia  bảo hiểm y tế tự nguyện

Để tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện khai dân phải tham gia cho cả gia đình. Phí bảo hiểm được xác định dựa trên mức lương cơ sở. Sao vậy Nếu có sự thay đổi về lương cơ sở thì mức phí của người tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện cũng sẽ thay đổi theo.

&- Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở;

- Người thứ 2 đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất;

- Người thứ 3 đóng bằng 60% mức đóng của người thứ nhất;

- Người thứ 4 đóng bằng 50% mức đóng của người thứ nhất;

- Từ người thứ 5 trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.;

Thủ tục tham gia

Hồ sơ tham gia bao gồm:

- Tờ khai tham gia;

- Danh sách đăng ký tham gia theo hộ gia đình;

- Danh sách người tham gia;

- Bản chính sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú;

- Bản chính hoặc bản chụp thẻ của những người đã có thẻ để nộp kèm danh sách đăng ký tham gia.;

Tư vấn mua bảo hiểm y tế ở đâu

Việc tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện rất dễ dàng và đơn giản. Bạn chỉ liên hệ với các cơ quan phường xa hoặc đại lý bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế gần nhất để làm các thủ tục tham gia. Trường hợp nếu gặp khó khăn gì xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn