Kiến thức

Liên hệ

Thuật ngữ bảo hiểm thường gặp

Thuật ngữ bảo hiểm thường gặp

Bảo hiểm nhân thọ là:

  • Loại hình bảo hiểm mà đối tượng được bảo hiểm là con người,
  • Kế hoạch hữu hiệu để bảo vệ an toàn tài chính cho khách hàng tham gia bảo hiểm và gia đình họ khi không may gặp phải rủi ro (như tử vong, tai nạn, bệnh hiểm nghèo…).

 Bên cạnh đó, bảo hiểm nhân thọ còn giúp khách hàng tiết kiệm và đầu tư một cách kỷ luật để thực hiện những kế hoạch trong tương lai (như đảm bảo tương lai học vấn cho con, tích lũy để mua nhà, mua xe… hoặc có tiền để nghỉ hưu an nhàn).

Là tài liệu được cung cấp cho khách hàng thể hiện những thông tin và con số quan trọng liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm như: sản phẩm bảo hiểm, số tiền bảo hiểm, thời hạn bảo hiểm, phí bảo hiểm, quyền lợi bảo hiểm, giá trị hoàn lại …Đây là tài liệu được đại lý bảo hiểm sử dụng để giải thích cho khách hàng về quyền lợi bảo hiểm mà khách hàng dự định tham gia. Việc ký tên vào Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm thể hiện việc khách hàng đã hiểu rõ về sản phẩm sau quá trình tư vấn và giải thích của đại lý bảo hiểm..

Là số tiền mà Bên mua bảo hiểm chọn để được bảo hiểm và được Công ty bảo hiểm chấp thuận. Số tiền bảo hiểm là căn cứ để chi trả các quyền lợi bảo hiểm theo Quy tắc và Điều khoản sản phẩm và được thể hiện trên Giấy chứng nhận bảo hiểm tại thời điểm phát hành Hợp đồng bảo hiểm hoặc xác nhận sửa đổi bổ sung nếu được Công ty chấp thuận thay đổi sau Ngày có hiệu lực của hợp đồng.

Là thỏa thuận giữa Công ty bảo hiểm và Bên mua bảo hiểm trên cơ sở yêu cầu bảo hiểm của Bên mua bảo hiểm và Người được bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm bao gồm (a) Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, các thông tin và bằng chứng khác liên quan đến Người được bảo hiểm do Bên mua bảo hiểm cung cấp; (b) Giấy chứng nhận bảo hiểm; (c) các Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm bảo hiểm chính và các sản phẩm bảo hiểm bổ sung (nếu có); (d) tất cả các điều khoản riêng hay các xác nhận sửa đổi bổ sung (nếu có)..

 Là khoản tiền mà Bên mua bảo hiểm phải đóng tại mỗi kỳ đóng phí theo định kỳ đóng phí đã chọn để được bảo hiểm theo Số tiền bảo hiểm đã được Công ty chấp thuận. Phí bảo hiểm được thể hiện trên Giấy chứng nhận bảo hiểm .

Là Tổ chức, công dân Việt Nam được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm. P.

Là văn bản chấp thuận bảo hiểm do Công ty bảo hiểm phát hành, thể hiện các thông tin chính về các quyền lợi bảo hiểm và là một phần không thể tách rời của Hợp đồng bảo hiểm.

Doanh thu ghi nhận xét thăng cấp là từ các sản phẩm hệ thống theo tháng hoặc tích luỹ trọn đời. Hãy truy cập app thường xuyên để nắm được thông tin và hỗ trợ tuyến dưới..

Khi sử dụng ứng dụng có những vướng mắc vui lòng sử dụng tính năng trợ giúp màn hình chính trên app Moncover.
Vui lòng điền rõ yêu cầu trợ giúp kèm theo hình ảnh ( nếu có) để các bạn nhân viên nhanh trong hỗ trợ. Hotline: 1900 633 613 | 0901 721 222.
Hoặc chat trực tuyến