Đối tác

Liên hệ

LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC GIỮA MONCOVER VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ BẢO HIỂM VIỆT NAM (VICS - CORP)

Ngày 09/12/2021, tại trụ sở Moncover đã diễn ra sự kiện LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC GIỮA MONCOVER VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ BẢO HIỂM VIỆT NAM (VICS - CORP)

 
 
Với mong muốn đem tới cho khách hàng những giá trị bảo vệ tốt nhất, đảm bảo quyền lợi của khách hàng khi tham gia các chương trình bảo hiểm. Sau thời gian bàn bạc và thảo luận về nội dung hợp tác, vào ngày 09/12/2021, Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữ Moncover và VICS-Corp chính thức được diễn ra.
 
        LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC GIỮA MONCOVER VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ BẢO HIỂM VIỆT NAM (VICS - CORP) LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC GIỮA MONCOVER VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ BẢO HIỂM VIỆT NAM (VICS - CORP)
LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC GIỮA MONCOVER VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ BẢO HIỂM VIỆT NAM (VICS - CORP)
 
Theo thỏa thuận hợp tác này, Moncover và VICS-Corp sẽ triển khai dịch vụ hỗ trợ khách hàng bảo hiểm trên toàn bộ hệ thống và các điểm giao dịch trên toàn quốc. Bên cạnh đó, hai bên sẽ cung cấp thêm các kiến thức chuyên sâu về pháp luật trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm.
 
LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC GIỮA MONCOVER VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ BẢO HIỂM VIỆT NAM (VICS - CORP)
 
Moncover và VICS-Corp mong muốn đem tới cho khách hàng sự tin tưởng, đảm bảo đầy đủ và đúng quyền và lợi ích của khách hàng khi tham gia bảo hiểm. Khách hàng có quyền được an tâm, được bảo vệ hai lớp khi tham gia các chương trình bảo hiểm tại Moncover.