Đối tác

Liên hệ

Hướng dẫn rút ví trên app Moncover

Với những thay đổi, nâng cao chất lượng và trải nghiệm của thành viên khi tham gia và hoạt động tại công ty. Moncover gửi tới anh/chị thành viên Hướng dẫn sử dụng chức năng rút ví trên app Moncover.

Từ ngày 01/07/2021, các sản phẩm phi nhận thọ sẽ được trả thu nhập ngay sau khi cấp đơn thành công. Thành viên có thể rút tiền từ ví Mpoint về tài khoản ngân hàng của mình.

Sau đây là Hướng dẫn rút ví trên app Moncover:

Hướng dẫn rút ví trên app Moncover

Hướng dẫn rút ví trên app Moncover

Hướng dẫn rút ví trên app Moncover